Kombinace hypolipidemik zlepšující lipidový profil vysoce rizikových pacientů

6. 11. 2018

Většího snížení LDL cholesterolu (LDL-c) u pacientů s ischemickou chorobou srdeční nebo ekvivalentním rizikem bylo ve studii GRAVITY dosaženo při podávání rosuvastatinu 10 či 20 mg s ezetimibem než při kombinaci simvastatinu 40 nebo 80 mg s ezetimibem 10 mg.

Průběh a cíle studie

U vysoce rizikových pacientů je k dosažení cílových hodnot LDL-c často nutná kombinovaná terapie. Ve studii GRAVITY byly porovnávány účinnost a bezpečnost uvedených kombinací hypolipidemik a jejich vliv na biomarkery související s lipidovým metabolismem. Celkem 833 pacientů vstoupilo do úvodní 6týdenní fáze, během níž byla zavedena dieta. Následně byli randomizováni k podávání kombinace 10 či 20 mg rosuvastatinu s ezetimibem (10 mg) nebo kombinace 40 nebo 80 mg simvastatinu s ezetimibem (10 mg). Monoterapie statinem byla podávána po dobu 6 týdnů a následně byl na dalších 6 týdnů ke statinu přidán ezetimib. Primárním sledovaným parametrem byla změna LDL-c po 12 týdnech léčby.

Výsledná zjištění

Významně větší snížení LDL cholesterolu a dalších aterogenních lipidů bylo zjištěno u kombinace rosuvastatinu 20 mg s ezetimibem v porovnání s oběma dávkami simvastatinu v kombinaci s ezetimibem a také u kombinace rosuvastatinu 10 mg a ezetimibu při porovnání s kombinací simvastatinu 40 mg a ezetimibu (p < 0,05). Stejné rozdíly byly zjištěny v podílu pacientů s dosažením cílové hodnoty LDL-c < 2,6 mmol/l a < 1,8 mmol/l. Bezpečnostní profil všech hodnocených kombinací byl srovnatelný.

Přidání ezetimibu ke statinu vedlo k dalšímu snížení LDL-c o cca 10–14 %. Hodnocení biomarkerů metabolismu lipoproteinů potvrdilo, že statiny snižují hladinu lanosterolu, markeru syntézy cholesterolu, a ezetimib snižuje hladinu β-sitosterolu, markeru absorpce cholesterolu.

Závěr

Kombinace rosuvastatinu s ezetimibem je tedy dobrou terapeutickou volbou u pacientů s velmi vysokým LDL cholesterolem, u nichž se nedaří dosáhnout jeho cílových hodnot.

(zza)

Zdroj: Ballantyne C. M., Hoogeveen R. C., Raya J. L. et al. Efficacy, safety and effect on biomarkers related to cholesterol and lipoprotein metabolism of rosuvastatin 10 or 20 mg plus ezetimibe 10 mg vs. simvastatin 40 or 80 mg plus ezetimibe 10 mg in high-risk patients: results of the GRAVITY randomized study. Atherosclerosis 2014; 232 (1): 86–93, doi: 10.1016/j.atherosclerosis.2013.10.022.Štítky
Farmacie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se