Léčivé přípravky autorizované pro použití v EU – březen 2020

24. 4. 2020

Evropská léková agentura (EMA) zveřejňuje každý měsíc vybrané informace související s humánními léčivy. Následující výňatek z dubnového newsletteru představuje 4 léčivé přípravky schválené EMA v březnu 2020.

EMA informovala v dubnovém vydání o 4 nově schválených léčivých přípravcích (LP) z následujících skupin:

  • cytostatika – antimetabolity (LP Ivozall)
  • látky tvořící cheláty se železem (LP Deferasirox Accord)
  • selektivní imunosupresiva (LP Rinvoq)
  • jiná léčiva ovlivňující trávicí trakt a metabolismus (LP Givlaari)

Kromě 2 generik bylo schváleno také 1 nové imunosupresivum k terapii středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidy (LP Rinvoq) a 1 LP se statusem orphan k léčbě vzácného onemocnění – akutní hepatální porfyrie (LP Givlaari).

Uvedeným léčivým přípravkům byl v březnu schválen vstup na trh všech členských států EU. V zemích EU, v nichž budou tyto LP uvedeny na trh, budou obchodovány pod stejným názvem, registračním číslem, strukturou a zněním SmPC a příbalovou informací.

Ivozall (klofarabin)

Generikum Ivozall je indikované k léčbě dětí a dospělých mladších 21 let s akutní lymfoblastovou leukemií. Tento LP se používá v případě, že onemocnění nereagovalo nebo relabovalo po minimálně 2 jiných typech léčby, a také v případech, kde se nepředpokládá, že by jiná léčba účinkovala.

Klofarabin je analog adeninu. Předpokládá se, že jeho mechanismus účinku spočívá v zásahu do funkce buněk a také tvorby nové RNA a DNA, čímž zpomaluje růst nádorových buněk.

Deferasirox Accord (deferasirox)

Tento generický léčivý přípravek je indikovaný k léčbě chronického přetížení organismu železem u některých pacientů s β-talasémií major ve věku 2 let a více, kteří podstupují časté i nepříliš časté krevní transfuze. Deferasirox Accord lze také uplatnit v jiných indikacích, u dospělých a dětí s jinými typy anémií ve věku od 2 let.

Účinná látka deferasirox je chelátor železa. Jeho navázáním na nadbytečné železo v těle vzniká chelát, který tělo vyloučí, a to především stolicí.

Rinvoq (upadacitinib)

Léčivý přípravek Rinvoq je indikovaný při středně těžké až těžké aktivní revmatoidní artritidě u dospělých s nedostatečnou odpovědí nebo intolerancí na 1 či více chorobu modifikujících antirevmatik (DMARDs). Léčivý přípravek lze užívat samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem.

Léčivá látka upadacitinib má imunosupresivní účinky. Je selektivním reverzibilním inhibitorem enzymů Janusovy kinázy (JAK), které se podílejí na zánětlivých procesech v těle. Registrace LP se opírá o výsledky 5 randomizovaných dvojitě zaslepených multicentrických studií fáze III o celkovém počtu téměř 4400 pacientů. Ve studiích byla zjištěna účinnost přípravku Rinvoq při zmírnění příznaků.

Givlaari (givosiran) 

Léčivý přípravek pro vzácná onemocnění Givlaari je prvním LP určeným k terapii akutní hepatální porfyrie (AHP) u dospělých pacientů a adolescentů od 12 let. AHP je vzácné genetické onemocnění, při němž v těle pacientů není přítomen enzym potřebný k syntéze hemu. V důsledku nahromadění neuplatněných látek dochází k porfyrickým atakám se symptomy, jako jsou abdominální bolest, zvracení či úzkost.

Účinná látka givosiran je malá interferující RNA ovlivňující produkci enzymu, který se uplatňuje v jednom z kroků syntézy hemu. Interferencí v rané fázi biosyntézy dochází ke znemožnění tvorby látek potřebných k produkci hemu, a je tak zabráněno jejich hromadění v těle u pacientů s AHP. Účinnost tohoto LP byla demonstrována ve studii ENVISION o 94 pacientech, v níž bylo pozorováno významné snížení incidence atak, méně častá bolest a zlepšení kvality života.

(lexi)

Zdroj: EMA. Human medicines highlights. European Medicines Agency, 2020 Apr 14. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/newsletter/human-medicines-highlights-april-2020_en.pdfPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se