Máme účinnou vakcínu na horečku dengue?

26. 3. 2024

S obávanou horečkou dengue se sice v našich ordinacích zpravidla setkáme pouze jako s importovanou nákazou, ale vzhledem ke globálnímu oteplování a rozšiřování působiště tropických komárů je čím dál užitečnější občas si povědomí o této chorobě oprášit. Zejména ve světle čerstvých zpráv přicházejících například z Argentiny, kde epidemie tohoto onemocnění láme rekordy. Následující práce se zabývá možnostmi prevence horečky dengue pomocí vakcíny TAK-003 u dětské populace.

Úvod

Horečka dengue nás sice jako Středoevropany oproti jiným aktuálně se šířícím infekcím tolik nepálí, protože se s ní v ordinacích setkáme maximálně jako s importovanou nákazou. Avšak až polovina světové populace žije v endemických oblastech výskytu viru dengue. Pro takové případy je k dispozici tetravalentní vakcína TAK-003, u níž se předpokládá účinnost proti všem 4 sérotypům viru horečky dengue. Níže citovaná studie si vzala za úkol zmapovat dlouhodobou účinnost a bezpečnost dvou dávek této vakcíny v rámci prevence symptomatické horečky dengue u dětí a adolescentů.

Metodika a průběh studie

Jednalo se o dvojitě zaslepenou randomizovanou studii zahrnující děti a adolescenty ve věku 4−16 let z Brazílie, Kolumbie, Dominikánské republiky, Nikaraguy, Panamy, Filipín, Srí Lanky a Thajska. Studie se nemohli zúčastnit těhotné a kojící adolescentky, chronicky nemocní, jedinci s alterovanou funkcí imunitního systému, včetně těch s hypersenzitivitou či přímo alergií na některou ze složek vakcín, horečnatě nemocní v době randomizace a anamnesticky očkovaní proti horečce dengue.

Poměr náhodně určených k podání vakcíny a placeba byl 2 : 1. Pacienti dostali 2 subkutánně podané dávky TAK-003 (nebo placeba) v intervalu 3 měsíců. Pokud měl některý z účastníků studie febrilní onemocnění v době sledování, byl proveden test polymerázovou řetězovou reakcí (PCR) k potvrzení či vyloučení přítomnosti viru dengue. Účinek této vakcíny byl zhodnocen včetně kumulativní protektivní úrovně vakcíny od první dávky až do doby přibližně 4,5 roku od druhé dávky.

Výsledky

Do studie bylo zapojeno celkem 20 071 účastníků, z toho 18 257 se podařilo sledovat po dobu 4,5 roku po druhé dávce vakcíny. Výzkumníci tak počítali se vzorkem 12 177 vzorných vakcinovaných pacientů a kontrolní skupinou se 6080 účastníky.

Během doby sledování bylo zaznamenáno 27 864 horečnatých onemocnění, z toho v 1007 případech byl diagnostikován virus dengue (u 560 účastníků s placebem a 447 očkovaných); 188 z nich vyžadovalo hospitalizaci (142 z placebové skupiny, 46 očkovaných). Na základě těchto dat vyšla kumulativní protektivní úroveň vakcíny 61,2 % (95% interval spolehlivosti [CI] 56,0–65,8) proti onemocnění a 84,1 % (95% CI 77,8–88,6) jako prevence hospitalizace kvůli horečce dengue. U vstupně séronegativních pacientů byly tyto hodnoty 53,5 % a 79,3 %.

Zajímavé je, že u vstupně séropozitivních pacientů byl prokázán účinek vakcíny proti všem 4 sérotypům (DENV-1 až DENV-4). Naopak u vstupně séronegativních účastníků studie byl zaznamenán dobrý účinek proti DENV-1 a DENV-2, ale žádný proti DENV-3. Účinek proti DENV-4 nebylo možné posoudit pro nízký výskyt toho sérotypu ve zkoumaném vzorku.

Závažné nežádoucí příhody v období 22–57 měsíců po prvním očkování byly hlášeny u 664 z 13 380 recipientů TAK-003 a u 396 z 6687 účastníků na placebu. Během sledování bylo zaznamenáno 17 úmrtí, žádné z nich nebylo vyhodnoceno jako související s vakcinací.

Závěr

Vakcína TAK-003 proti horečce dengue prokázala dlouhodobý účinek u skupiny adolescentů ze zemí s endemickým výskytem tohoto komáry přenášeného onemocnění v intervalu dispenzarizace 4,5 roku. Byly zaznamenány rozdíly v míře účinku vakcíny na jednotlivé sérotypy viru mezi skupinami vstupně séronegativních pacientů (tedy těch, co dengue neprodělali) a vstupně séropozitivních pacientů (anamnesticky onemocnění prodělali). První skupina nebyla chráněna proti DENV-3 a účinnost na DENV-4 nebylo možné prokázat, kdežto skupina vstupně séropozitivních účastníků byla chráněna proti všem čtyřem sérotypům viru horečky dengue.

(dape)

Zdroje:
1. Tricou V., Yu D., Reynales H. et al. Long-term efficacy and safety of a tetravalent dengue vaccine (TAK-003): 4.5-year results from a phase 3, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Glob Health 2024; 12 (2): e257–e270, doi: 10.1016/s2214-109x(23)00522-3.
2. Soria H., Lo Bianco M., Corbalan J. Dengue outbreak in Argentina on track to break records. Reuters, 2024 Mar 21. Dostupné na: www.reuters.com/world/americas/dengue-outbreak-argentina-track-break-records-2024-03-20Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se