Nákladová efektivita jednotlivých hypolipidemik

7. 8. 2018

Mezi léčivy užívanými ke snížení hladiny cholesterolu jsou novinkou inhibitory proprotein konvertázy subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). Cílem analýzy autorů z USA bylo systematicky zhodnotit nákladovou efektivitu léků z této skupiny a starších hypolipidemik.

S pomocí databází PubMed, Embase a Cochrane vyhledali autoři studie 29 relevantních prací. Z výsledků analýzy plyne, že studie hodnotily léčbu statiny jako nákladově efektivní, pokud ji srovnávaly s léčbou placebem nebo s pacienty bez léčby. Atorvastatin byl nákladově efektivní ve srovnání se simvastatinem, rosuvastatin pak byl nákladově efektivnější než atorvastatin nebo simvastatin.

Ezetimib byl s ohledem na náklady na léčbu považován za výhodnější variantu než žádná léčba, a to u pacientů, kteří netolerovali statiny. U pacientů, kteří při léčbě statiny nedosáhli cílových hodnot, byla za nákladově efektivní považována změna za ezetimib v kombinaci se simvastatinem. Nákladová efektivita ezetimibu v kombinaci se statinem se lišila podle zdroje klinických dat a uvažované ceny ezetimibu.

Nákladová efektivita inhibitorů PCSK9 v kombinaci se statiny byla ve srovnání s monoterapií statiny nejednoznačná. Léčba inhibitory PCSK9 v kombinaci se statinem nebyla nákladově efektivní při srovnání s léčbou ezetimibem a statinem.

V této analýze byly pro hodnocení nákladové efektivity zásadní cena léčiva a účinnost léčby. Podobné studie bude proto nutné opakovat pravidelně, aby bylo možné zohlednit klesající cenu léků a vliv dlouhodobého účinku inhibitorů PCSK9.

(epa)

Zdroj: Suh D. C., Griggs S. K., Henderson E. R. et al. Comparative effectiveness of lipid-lowering treatments to reduce cardiovascular disease. Expert Rev Pharmacoecon Outcomes Res 2018 Feb; 18 (1): 51–69, doi: 10.1080/14737167.2018.1407246.Štítky
Farmacie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se