Opálení v zimě: Jak získat bezpečně a účinně krásnou barvu pleti během chladných měsíců?

22. 2. 2023

Opálená kůže jako atribut zdraví, mládí a krásy má dnes už stoletou tradici. Samoopalovací přípravky mohou být možností jak jí dosáhnout, a nevystavit se přitom rizikům UV záření ze slunce či solárií. Nabízíme malý vhled do fungování dihydroxyacetonu – látky uměle vytvářející pigmentaci kůže. Zaměříme se na mechanismus účinku, galenické zpracování, ale i na to co poradit, aby uživatel dosáhl žádoucího výsledku.

Úvod

Přirozená pigmentace kůže vzniká v důsledku působení UV záření na buňky epidermis. Melanin, vznikající v melanocytech vrstvy stratum basale, je dopravován do jednotlivých keratinocytů a díky své struktuře absorbuje a rozptyluje podstatnou část slunečního záření. Představuje tak účinnou ochranu buněčné DNA. Ti, kdo touží po opálení bez slunečních paprsků, tzv. sunless tanning, mohou využít účinků dihydroxyacetonu.

Princip umělého zhnědnutí kůže

Dihydroxyaceton (DHA), chemicky 1,3-dihydroxypropan-2-on, představuje jediný ketotriózový monosacharid. V lidském organismu je prekurzorem dihydroxyacetonfosfátu, který vzniká přirozeně v rámci metabolismu fruktózy. Pro komerční účely se DHA obvykle získává fermentací glycerolu pomocí bakterie Gluconobacter oxydans

Po aplikaci přípravku se dihydroxyaceton (DHA) uvolňuje z nosiče, proniká do buněk nejsvrchnější vrstvy epidermis − stratum corneum (SC) a podléhá tzv. Maillardově reakci. Během této komplexní a složité řady dějů spolu obecně reagují redukující sacharidy s aminokyselinami za vzniku barevných sloučenin.

Ve SC reaguje dihydroxyaceton, jakožto sacharid, s volnými aminokyselinami. Některé z nich jsou součástí keratinu (arginin, lysin), jiné se uvolňují při proteolýze filagrinu a zůstávají v korneocytech. Vzniklé vysokomolekulární dusíkaté sloučeniny mají žlutohnědou barvu a nazývají se melanoidiny. Na rozdíl od přirozeného pigmentu však absorbují menší množství UV záření, a proto poskytují ochranný faktor pouze v rozmezí 2−5.

Faktory ovlivňující pigmentaci

Tloušťka stratum corneum, její hydratace, pH povrchu epidermis a rychlost obnovování se liší v závislosti na anatomické lokalitě. Proto se často liší i doba trvání pigmentace. Tyto faktory spolu s individuálními rozdíly ve složení i přirozeném množství melaninu mohou ovlivňovat očekávanou intenzitu i výsledný odstín barvy. 

Z výše uvedeného vyplývá, že čím silnější je vrstva stratum corneum s obsahem keratinu a volných aminokyselin, tím intenzivnější reakci může spotřebitel očekávat. Z tohoto hlediska jsou tedy rizikovými místy ruce, lokty a nohy. Intenzitu barvy lze regulovat buď délkou aplikace, nebo opakovaným nanášením. Nejdůležitější bezpečnostní zásadou je ochrana očí, úst, nosu a omezení vdechnutí přípravku.

Tipy pro ideální výsledek

Jakákoliv činnost, která byť i přirozeně podporuje odstraňování odumřelých buněk epidermis, současně odstraňuje rovněž zbarvení. Proto se ideálně den před samotnou aplikací doporučuje provést peeling pokožky, hydrataci pomocí bezolejového přípravku a posléze i důkladné odstranění zbytků jiných přípravků. Aby se předešlo vzniku nežádoucích pruhů, měl by se přípravek nanášet krouživými pohyby, a to nejlépe pomocí speciálních rukavic. Z míst s přirozeně hrubší kůží je vhodné nadbytek odstranit.

Technologické hledisko při zpracování

Molekula dihydroxyacetonu je velmi reaktivní, což s sebou při formulaci a skladování přípravku přináší určité problémy. Jakákoliv přítomnost nečistot nebo dalších látek charakteru primárních či sekundárních aminů včetně aminokyselin znamená riziko, že s nimi bude DHA reagovat dříve než s kůží. Aby se přípravek na kůži snadno aplikoval a rovnoměrně rozetřel, využívají se jako nejčastější vehikula krémy, pěny, mléka nebo mlhy.

Existují bezpečnostní rizika či limitace metody?

DHA se kromě samoopalovacích přípravků vyskytuje také v aerosolu, který se generuje při kouření elektronických cigaret. Jejich rostoucí popularita zvyšuje expozici prostřednictvím inhalace a následné absorpce. Bylo potvrzeno, že DHA se pak rychle dostává do buněk, vstupuje do metabolických drah fruktózy, vyvolává tvorbu tzv. konečných produktů pokročilé glykace a změnu mitrochondriálních funkcí. Redukční vlastnosti vedou k metabolické nerovnováze a buněčnému stresu. I když tyto účinky nebyly jednoznačně prokázány v komplexním mikroprostředí samotné kůže, mechanismy potenciální cytotoxicity a genotoxicity se stále zkoumají.

Na základě nařízení stanoviska Scientific Committee on Consumer Safety (SCCS) je dihydroxyaceton uveden v příloze III nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1223/2009, o kosmetických přípravcích, a jsou specifikovány jeho bezpečné koncentrace. Bezoplachové barvicí přípravky na vlasy mohou obsahovat nejvýše 6,25 % DHA, samoopalovací nejvýše 10 %.

Samoopalovací přípravky na zimu, nebo léto?

Přípravky s obsahem DHA vytvoří „opálení“ bez přítomnosti slunce ve kterémkoliv ročním období. Při používání v letních měsících je však nutné myslet na to, že pomyslná ochrana kůže tímto pigmentem proti UV záření ze slunce je minimální a je ji třeba doplnit dostatečně silným ochranným faktorem. Bezslunečné opalování také může být vhodnou alternativou k soláriím, protože jimi generované UV záření se významně podílí na vzniku nádorů kůže a předčasném vzniku vrásek.

(zemt)

Zdroje:
1. Turner J., O'Loughlin D. A., Green P. et al. In search of the perfect tan: chemical activity, biological effects, business considerations, and consumer implications of dihydroxyacetone sunless tanning products. J Cosmet Dermatol 2023; 22 (1): 79−88, doi: 10.1111/jocd.14968.
2. Mehta R., Sonavane M., Migaud M. E., Gassman N. R. Exogenous exposure to dihydroxyacetone mimics high fructose induced oxidative stress and mitochondrial dysfunction. Environ Mol Mutagen 2021; 62 (3): 185−202, doi: 10.1002/em.22425.
3. Sun Y., Zhang P., Wang X. et al. Deciphering key coloured compounds from sunless tanning reactions. Dyes and Pigments 2022; 204: 110448, 10.1016/j.dyepig.2022.110448.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se