Paxlovid od října dostupný v aplikačních místech po celém Česku

27. 9. 2022

Přípravek Paxlovid je od 3. 10. 2022 dostupný v aplikačních místech antivirotik v nemocnicích po celé České republice. Přinášíme stručný souhrn indikačních kritérií a preskripčních podmínek, včetně dalších užitečných odkazů.

KOMERČNÍ SDĚLENÍ

Přehled aplikačních míst antivirotik stanovený Ministerstvem zdravotnictví ČR naleznete na webu: Centrální rezervační systém – Přehled APM míst. Dostupné na: https://ockoreport.uzis.cz/mab

Indikační kritéria

Přípravek by měl být poskytnut pacientům s prokázaným mírným a středně těžkým onemocněním COVID-19, kteří jsou ve vysokém riziku progrese do závažného onemocnění s potřebou hospitalizace:

  • dospělí od 18 let věku;
  • pozitivita testu na SARS-CoV-2 (antigenního či PCR provedeného ve zdravotnickém zařízení);
  • do 5 dní od nástupu příznaků onemocnění COVID-19;
  • klinický stav nevyžaduje hospitalizaci pro onemocnění COVID-19 (na pacienty, kteří jsou hospitalizováni z jiného důvodu než COVID-19 se vztahují kritéria podání jako pro nehospitalizované osoby);
  • klinický stav nevyžaduje léčebné podávání kyslíku pro COVID-19;
  • dlouhodobá prognóza je vyhodnocena jako příznivá.

Preskripční podmínky

Přípravek Paxlovid může předepsat každý lékař se specializovanou způsobilostí:

  • praktický lékař
  • ambulantní specialista
  • lékař v nemocnici

Přípravek je poskytován v nemocnicích na základě předložení dokladu 06 (Poukaz na vyšetření/ošetření) vystaveného indikujícím lékařem na základě předchozího klinického vyšetření pacienta. Indikující lékař uvede na dokladu 06 odůvodnění požadavku na poskytnutí léčivého přípravku, a tím garantuje splnění výše uvedených indikačních kritérií.

(red)

Zdroje:
1. Mezioborové stanovisko k použití antivirotik v léčbě a prevenci progrese covidu-19. Ministerstvo zdravotnictví ČR, 14. 7. 2022. Dostupné na: https://koronavirus.mzcr.cz/wp-content/uploads/2022/08/MEZIOBOROVE-STANOVISKO-k-pouziti-antivirotik-2022_07_14.pdf
2. SPC Paxlovid. Dostupné na: www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/paxlovid-epar-product-information_cs.pdfPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se