Roboti v Abú Zabí pomohli s dispenzací již 1,7 milionu léků

20. 3. 2020

Automatizace a robotizace práce se všeobecně netěší velké popularitě, ovšem ve světle současných událostí lze pohlížet na částečnou robotizaci lékáren z nové perspektivy. Ve Spojených arabských emirátech (SAE), kde je v některých lékárnách zavedena robotizace od roku 2014, pomohli roboti s dispenzací více než 1,7 milionu HVLP vázaných na předpis (stav k červenci 2019).

V posledních týdnech při dispenzaci mnozí bojujeme s nedostatkem ochranných pomůcek nejen pro pacienty, ale i pro sebe a oprávněně se obáváme o své zdraví z důvodu nákazy onemocněním COVID-19, v jehož důsledku reálně hrozí také uzavření lékárny. Vhodně nainstalovaný robot by v podobných situacích mohl doručit expedované přípravky k pacientovi u výdejního okénka, zatímco by se lékárník, například přes interkom, mohl věnovat pacientovi a předávat potřebné informace bez toho, aby riskoval své zdraví.

Ambiciózní reforma a 6 let existence chytrých lékáren v Abú Zabí

V hlavním městě SAE Abú Zabí fungovalo v době publikace citovaného článku celkem 6 „chytrých lékáren“ (smart pharmacies) se zavedeným systémem automatizace provozovaných touto společností, přičemž první z nich byla otevřena v roce 2014. SEHA, veřejná akciová společnost vlastnící a provozující všechny veřejné nemocnice a střediska primární zdravotní péče v SAE, je jedním z hlavních účastníků reformy zdravotnictví v Abú Zabí. Cílem této reformy je zmodernizovat a zlepšit poskytování zdravotní péče veřejnosti na úroveň srovnatelnou s předními zdravotnickými zařízeními na světě. V lékárnách se jednalo především o zajištění rovnováhy mezi jednotlivými operacemi při výdeji a eliminaci komplikovaných rutin spojených s dispenzací. Záměrem této strategie bylo umožnit lékárníkům věnovat optimální časový prostor konzultaci s pacienty.

Za více než 6 let bylo ve zmíněných inteligentních lékárnách vydáno přes 1,7 milionu HVLP vázaných na předpis. Toto množství vydaných přípravků se týkalo 523 tisíc pacientů, kteří využili dispenzačních služeb chytrých lékáren přidružených k nemocnicím a klinikám napříč Spojenými arabskými emiráty. Průměrná čekací doba pacienta byla stanovena na 5–15 minut.

Přínos robotizace v lékárenství

Zavedení tohoto systému se ukázalo jako úspěšné, vedlo k signifikantní redukci pochybení při dispenzaci, omezení over-preskripce, zrychlení expedice a s tím spojenému snížení čekací doby pacientů. Kromě spokojených pacientů si efektivitu systému pochvalují také lékárníci. Poté, co jsou lékárníkem zadány informace do systému (pomocí načtení QR kódu z receptu nebo ručního zadání kódu), je robot schopen lokalizovat léčivý přípravek, vytisknout na něj popisný štítek a podat přípravek v čase 8–10 sekund. Léčivý přípravek je tímto způsobem rychle připraven k dispenzaci a lékárník získává čas navíc na konzultaci s pacienty, který by jinak strávil pohybem mezi regály ve výdejně nebo odchodem z výdejní místnosti a hledáním ve skladu. Při dispenzaci dochází ke dvojí kontrole – lékárník kontroluje robotem podaný léčivý přípravek a dále se eliminují možné chyby či záměny při výdeji léčivých přípravků.

Díky pozitivním výsledkům v prvních 6 lékárnách má SEHA v úmyslu postupně implementovat tento systém do všech zařízení, od nemocnic po zdravotnická střediska, a umožnit tak rychlejší a přesnější dispenzaci dostupnou stále více pacientům.

Kromě uvedených chytrých lékáren mají některé nemocnice také automatizované dispenzační skříňky, které byly provozovány na odděleních intenzivní péče pod dohledem lékárníků. I zde byl pozorován úbytek pochybení a rychlejší expedice. Kromě toho došlo také ke značné (50%!) redukci používání jednorázových plastů a zvýšení bezpečnosti skladování léků určených pro hospitalizované pacienty.

Roboti v českých lékárnách

Ačkoliv nic nenasvědčuje tomu, že by se podobné chytré lékárny měly v nejbližších letech stát trendem také v našich končinách, i v České republice lze nalézt první vlaštovku, která využívá podobných automatizovaných technologií při výdeji léčivých přípravků. Tato moderní lékárna, pojmenovaná podle modrého zabarvení průčelí a podsvícení vnitřních prostor výdejního automatu „U Modrého robota“, se nachází v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové, která je také jejím zřizovatelem, a byla otevřena v roce 2015.

(lexi)

Zdroje:
1. Abu Dhabi Health Services Co. Robots help dispense 1.7m medicines since 2014. SEHA, 2019 Jul 7. Dostupné na: www.seha.ae/english/MediaCenter/NewsListing/Pages/News-Details.aspx?ItemID=971
2. FNHK. Lékárna U Modrého robota, Dostupné na: www.fnhk.cz/aktuality/lekarna-u-modreho-robotaPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se