Role a možnosti lékárníků ve vakcinačních kampaních v kontextu aktuální pandemie

25. 3. 2021

Přestože jsou lékárníci součástí systému veřejné zdravotní péče, jejich aktivní možnost podílet se na prevenci nemocí, prodloužení života a podpoře zdraví je relativně omezená. Přitom svou činnosti bezesporu přispívají ke zlepšení zdravotního stavu populace a v některých zemích se také podílejí na očkování obyvatel s příznivými výsledky. Ve kterých evropských zemích tedy mohou lékárníci očkovat? A je jim někde ve světě umožněná i administrace vakcín proti COVID-19?

Očkování jako doplňková služba lékáren

Lékárníci jsou během současné pandemie COVID-19 v 1. linii, přičemž lékárny zůstaly otevřené veřejnosti také během různých stupňů omezení a tzv. lockdownu, kdy se samozřejmě potýkaly se zvýšeným náporem pacientů. 

Některé země se již dříve rozhodly využít znalosti a dovednosti kvalifikovaného zdravotnického personálu například k očkování v lékárnách, které jsou díky své hojnosti mnohdy dostupnější než například vakcinační centra nebo v některých případech i praktičtí lékaři. Za dodržení specifických požadavků na správné skladování, manipulaci s očkovacími látkami, proškolení lékárníků atd. se jedná o přirozené rozšíření jejich kompetencí.

Reálná praxe se napříč státy liší, v některých z nich je možnost vakcinace doplňkovou službou lékáren. V řadě evropských zemí, jako je Dánsko, Francie, Irsko, Norsko, Portugalsko, Řecko, Spojené království či Švýcarsko, jsou lékárníci oprávnění provádět očkování proti chřipce.

Zapojení lékáren do očkovacích kampaní proti COVID-19

Lze očekávat brzké rozšíření kompetencí lékáren očkování proti onemocnění COVID-19? Jednou z prvních vlaštovek je Irsko, kde byla v lednu 2021 schválená pravomoc lékáren očkovat vakcínou proti onemocnění COVID-19 zdravotníky. Pro srovnání − očkování proti chřipce probíhá v irských lékárnách již dekádu a na podzim tamní lékárníci spolu s praktickými lékaři zvládli proočkovat na 1,5 milionu lidí během 6 týdnů.

Ve Velké Británii je očkování ve veřejných lékárnách umožněné za přísně stanovených podmínek těm, které jsou schopné dostát požadavků na skladovací podmínky a dostatečnou kapacitu umožňující podat alespoň 1000 dávek vakcíny proti COVID-19 týdně. Požadavky se dále týkají mimo jiné koordinace a plánování očkování v lékárnách, bezpečnosti a prostorového uspořádání a samozřejmě též kvalifikace personálu.

Rovněž francouzští lékárníci obdrželi začátkem února souhlasné vyjádření ve věci očkování proti COVID-19. Dle jednotlivých strategických plánů by měly lékárny postupně napomoci urychlení vakcinační kampaně a zvýšení proočkovanosti obyvatelstva, jakmile budou vakcíny šířeji dostupné.

Ve Spojených státech amerických mají lékárny pravomoc očkovat například proti chřipce či pásovému oparu a poskytují konzultační služby k problematice vakcinace. Počítá se tedy i s jejich využitím coby míst administrace očkování proti COVID-19 s tím, že by se postupně mělo zapojit přes 40 tisíc lékáren. Pro svou snadnou dostupnost danou jejich četností jsou zde lékárny považované za klíčovou součást vakcinační strategie proti onemocnění COVID-19.

Také v Kanadě jsou lékárníci připraveni pomoci v boji proti pandemii. V 90 % zdejších lékáren (cca 9900) se již provádělo očkování proti chřipce.

Austrálii v současné době probíhá registrace lékáren, které mají zájem se zapojit do očkování proti COVID-19.

Má očkování v lékárnách budoucnost?

Lékárny jsou pro řadu obyvatel jedněmi z nejsnáze dostupných zdravotnických zařízení, ať již z časových či logistických důvodů. Spolu s nárůstem počtu očkovacích míst bude zapotřebí navýšit také míru proškolení zdravotnického personálu k podávání vakcíny. Vzhledem k současnému trendu stárnutí populace i lékařů či zdravotníků v primární péči by bylo vhodné zvážit možnost uplatnění lékáren v procesu očkování populace, ať již standardně zavedenými vakcínami (typicky proti chřipce) nebo v rámci očkovací kampaně proti COVID-19. Zásadními kroky v procesu implementace očkování do prostředí lékáren by musely být legislativní a organizační změny, které by zahrnovaly nejen logistické a organizační faktory, dokumentaci či administraci, ale také odpovídající školení pro lékárníky a osvětu mezi širokou veřejností. Tak aby bylo v lékárnách možné podávat bezpečné a účinné vakcíny informovaným pacientům s co nejmenšími riziky. 

(lexi)

Zdroje:
1. Czech M., Balcerzak M., Antczak A. et al. Flu vaccinations in pharmacies – a review of pharmacists fighting pandemics and infections diseases. Int J Environ Res Public Health 2020 Nov; 17 (21): 7945, doi: 10.3390/ijerph17217945.
2. ECDC. Overview of the implementation of COVID-19 vaccination strategies and vaccine deployment lans in the EU/EEA. European Centre for Disease Prevention and Control, 2021 Feb 1: Dostupné na: www.ecdc.europa.eu/sites/default/files/documents/Overview-of-COVID-19-vaccination-strategies-deployment-plans-in-the-EU-EEA.pdf
3. Robinson J. 10 things pharmacists should know about covid-19 vaccines. The Pharmaceutical Journal, 2021 Jan 29. Dostupné na: www.pharmaceutical-journal.com/news-and-analysis/features/ten-things-pharmacists-should-know-about-covid-19-vaccines/20208429.article
4. Wickware C. NHS England to choose ‘selected’ number of pharmacies to deliver at least 1,000 COVID-19 vaccines per week. The Pharmaceutical Journal, 2020 Nov 20. Dostupné na: https://pharmaceutical-journal.com/article/news/nhs-england-to-choose-selected-number-of-pharmacies-to-deliver-at-least-1000-covid-19-vaccines-per-week
5. Cabinet approves plan for pharmacists and GPs to ramp up covid-19 vaccinations. Breakingnews, 2021 Jan 19. Dostupné na: www.breakingnews.ie/ireland/cabinet-approves-plan-for-pharmacists-and-gps-to-ramp-up-covid-19-vaccinations-1066853.html
6. Thompson H. Pharmacies in France prepare to give AstraZeneca vaccines. The Connexion, 2021 Feb 15. Dostupné na: www.connexionfrance.com/French-news/Pharmacies-in-France-prepare-to-give-AstraZeneca-vaccines-as-debate-continues
7. CDC. Understanding the federal retail pharmacy program for COVID-19 vaccination. Centers for Disease Control and Prevention, 2021 Feb 12. Dostupné na: www.cdc.gov/vaccines/covid-19/retail-pharmacy-program/index.html
8. CBC. Pharmacies ready to help administer COVID-19 vaccines across Canada, association says. CBC News, 2021 Feb 13. Dostupné na: www.cbc.ca/news/canada/toronto/neighbourhood-pharmacy-association-of-canada-local-pharmacies-role-covid-19-vaccine-rollout-1.5913587
9. The Pharmacy Guild of Pharmacy. COVID-19 vaccination. The Pharmacy Guild of Pharmacy, 2021 Feb 15. Dostupné na: www.guild.org.au/resources/business-operations/covid-19/covid-19-vaccinationPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se