Role lékárníků při odhalování potenciálně nevhodné preskripce benzodiazepinů pro léčbu insomnie

16. 3. 2016

Běžně užívaná hypnosedativa nemusejí být vhodná pro všechny skupiny pacientů s insomnií. Observační studie provedená v několika italských veřejných lékárnách se pokusila zmapovat problematickou preskripci benzodiazepinů (BZD) v léčbě nespavosti se zvláštním zaměřením na skupinu starších pacientů.

Tzv. Beersova kritéria Americké geriatrické společnosti, inovovaná v roce 2012 a 2015, silně doporučují vyhýbat se preskripci BZD starším pacientům s insomnií. Doporučené omezení platí pro dlouhodobě i krátkodobě působící BZD, jež podle nových klinických studií mohou zhoršovat kognitivní a psychomotorické funkce a zvyšovat tak např. riziko pádů, zlomenin a hospitalizací. Aplikace nových doporučení je však v široké klinické praxi problematická.

Italští autoři proto provedli observační průřezovou studii ve veřejných lékárnách v 6 regionech Itálie. Zapojilo se 8 lékáren, v každé z nich byl vyškolen lékárník a studie probíhala formou rozhovoru s pacientem spolu s vyplněním dotazníku. Vybrán byl vždy první pacient v daném týdnu, který byl starší 18 let a byl mu předepsán alespoň 1 BZD. V rámci rozhovoru byly zjišťovány základní sociodemografické ukazatele a dále informace vztahující se k léčbě BZD: indikace léčiva, délka léčby, počet užívaných hypnotik, způsob předchozích vysazení BZD a počet těchto pokusů i preference pacienta vzhledem k další terapii BZD.

Rozhovory byly provedeny celkem se 181 osobami užívajícími BZD (průměrný věk 68 let, rozpětí 27–93 let). Kromě insomnie (44,7 %, n = 81) pacienti užívali BZD nejčastěji v terapii úzkosti, panické poruchy a deprese. Častější byla celková preskripce BZD u žen (69,1 %, n = 125). Celkem 61,5 % (n = 50) pacientů s insomnií tvořili senioři nad 65 let a u všech pacientů léčených BZD pro nespavost byla běžná dlouhodobá léčba: 64,2 % (n = 52) užívalo tato léčiva déle než 3 roky, 16 % (n = 13) 1–3 roky a 12,3 % (n = 10) 3 měsíce až 1 rok. 39,5 % pacientů s insomnií vyjádřilo zájem o vysazení BZD a 21 % z nich se o to již neúspěšně pokusilo. Dva pacienti bez porady s lékařem užívali vyšší než doporučené dávky BZD.

Ve veřejných lékárnách se farmaceuti setkávají s dispenzací BZD denně a mohou také často identifikovat jejich nevhodné či nesprávné užívání a preskripci. Zvláště problematické je užívání BZD v seniorské populaci. Autoři studie zdůrazňují, že je třeba neustále poukazovat na nová doporučení a přímo edukovat lékaře i pacienty. Navrhují například zřízení poraden pro léčbu nespavosti přímo v lékárnách ve spolupráci s praktickými lékaři.

(jam)

Zdroje:

  1. Urru S. A. M. et al. Role of community pharmacists in the detection of potentially inappropriate benzodiazepines prescriptions for insomnia. Int J Clin Pharm 2015; 37 (6): 1004–1008; doi: 10.1007/s11096-015-0166-4.
  2. Campanelli Ch. M. American Geriatrics Society updated Beers criteria for potentially inappropriate medication use in older adults: the American Geriatrics Society 2012 Beers Criteria Update Expert Panel. J Am Ger Soc 2012; 60 (4): 616–631; doi: 10.1111/j.1532-5415.2012.03923.x


Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se