Účinky metforminu na kardiovaskulární systém pacientů s diabetem, ale i bez něj

8. 11. 2021

Diabetes mellitus (DM) je považován za nezávislý rizikový faktor pro rozvoj ischemické choroby srdeční (ICHS). Prevalence ICHS přitom trvale narůstá, takže časné zachycení rizikových faktorů a jejich eliminace hrají zásadní roli ve snížení morbidity a mortality všech rizikových pacientů. Metformin je u pacientů s DM 2. typu odbornými doporučeními stále považován za lék 1. volby. Kromě účinků vedoucích ke snížení glykémie má ovšem i efekt kardioprotektivní. V poslední době se na něj proto zaměřují studie zabývající se primární i sekundární kardiovaskulární prevencí u pacientů s DM i bez něj.

Systémové účinky

Hlavním systémovým účinkem metforminu je snížení ranní lačné glykémie prostřednictvím snížení produkce glukózy v játrech, zpomalení glukoneogeneze a zvýšené utilizace glukózy ve svalech. Řada studií prokázala při léčbě metforminem i zvýšení hladiny glukagonu podobného peptidu 1 (GLP-1), a to u pacientů s DM i bez něj. Na molekulární úrovni metformin brání vzniku pozdních produktů glykace (AGE), které vznikají při chronické hyperglykémii navazováním glukózy na proteiny, jejichž funkce je poté většinou porušena. Příznivý je při léčbě metforminem i vliv na systémový zánět, snížení míry oxidačního stresu a redukci tělesné hmotnosti. Velkou výhodou je synergické působení metforminu s dalšími antidiabetiky.

Účinky na kardiovaskulární systém

Observační studie v posledních letech ukázaly, že u pacientů DM 2. typu, u kterých se podařilo během prvních 6 měsíců léčby udržovat nižší hladinu glykovaného hemoglobinu (HbA1c), bylo dosaženo lepších kardiovaskulárních výsledků.

Léčba metforminem pozitivně ovlivňuje cévy – metformin snižuje tvorbu aterosklerotických plátů, kalcifikací a podporuje vazodilataci v endotelu cév. Mírně pozitivní účinky má i na lipidový profil, kde snižuje hlavně hladiny LDL cholesterolu a triglyceridů, zatímco na hladinu HDL cholesterolu má vliv menší. Z některých menších studií se zdá, že metformin by mohl vykazovat podobné příznivé účinky jako u pacientů s DM 2. typu také u některých pacientů bez DM (například se srdečním selháním se zachovanou ejekční frakcí).

Závěr

Klíčem úspěšné léčby DM 2. typu je individualizace terapie. DM 2. typu je chronické onemocnění − zpočátku mají pacienti kardiovaskulární riziko jen malé, ale s postupujícím trváním choroby se u nich zvyšuje. Metformin má již prokázané příznivé KV účinky u nemocných s DM 2. typu a zatím se zdá, že profitovat by z něj mohli i někteří rizikoví kardiologičtí pacienti bez DM. Ke zjištění, které konkrétní skupiny by z léčby metforminem nejvíce profitovaly, je nezbytné provést další podrobnější studie.

(epa)

Zdroje:
1. Luo F., Das A., Chen J. et al. Metformin in patients with and without diabetes: a paradigm shift in cardiovascular disease management. Cardiovasc Diabetol 2019; 18 (1): 54, doi: 10.1186/s12933-019-0860-y.
2. Zilov A. V., Abdelaziz S. I., AlShammary A. et al. Mechanisms of action of metformin with special reference to cardiovascular protection. Diabetes Metab Res Rev 2019; 35 (7): e3173, doi: 10.1002/dmrr.3173.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se