Vliv doby podání léku na účinnost léčby hypercholesterolémie kombinací rosuvastatinu a ezetimibu − protokol pro randomizovanou kontrolovanou studii

7. 8. 2018

Hypercholesterolémie je jedním z hlavních rizikových faktorů rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, přičemž hlavní strategií léčby jsou dietní opatření a vyšší fyzická aktivita. Co se týče farmakologické intervence, jako první volba se podávají statiny. Pokud nedojde k dostatečnému snížení hladiny LDL cholesterolu v krvi, může být dávka statinu doplněna ezetimibem.

Hypercholesterolémie je jedním z hlavních rizikových faktorů rozvoje kardiovaskulárních onemocnění, přičemž hlavní strategií léčby jsou dietní opatření a vyšší fyzická aktivita. Co se týče farmakologické intervence, jako první volba se podávají statiny. Pokud nedojde k dostatečnému snížení hladiny LDL cholesterolu v krvi, může být dávka statinu doplněna ezetimibem.

Statiny působí jako kompetitivní inhibitory HMG-CoA (3-hydroxy-3-methylglutaryl-koenzym A) reduktázy. Mechanismem účinku ezetimibu je selektivní inhibice absorpce cholesterolu ve střevech.

Ačkoliv je farmakologická léčba hypercholesterolémie účinná, bývá její účinnost velmi často snížena špatným přístupem pacientů k léčbě. Spolupráce pacientů a jejich adherence k léčbě obecně klesá s délkou trvání terapie a také se stoupajícím počtem denních dávek léků. Pokud pacienti na léčbě nespolupracují, zvyšují se tím náklady na léčbu, prodlužuje se hospitalizace a roste mortalita.

Cílem prezentované randomizované otevřené zkřížené klinické studie je vyhodnocení účinnosti kombinované léčby rosuvastatinem s ezetimibem u hypercholesterolémie v závislosti na době podání léku. Studie má zahrnovat 200 pacientů s hypercholesterolémií neodpovídající na léčbu statiny nejméně 6 týdnů.

Po registraci jsou účastníci randomizováni do jednoho z obou ramen, která dostávají kombinaci rosuvastatinu a ezetimibu. V prvních 6 týdnech je v prvním rameni studie kombinace léčivých látek podávána ráno v 8.00, ve druhém rameni naopak večer ve 20.00 hodin. Po uběhnutí 6 týdnů se čas podávání léku vymění, takže v prvním rameni se bude podávat večer ve 20.00, kdežto ve druhém rameni ráno v 8.00. Po této výměně bude klinická studie probíhat dalších 6 týdnů. Aby se minimalizovalo nedodržení léčby, všichni pacienti dostanou testovanou kombinaci zdarma.

Účastníkům studie budou odebrány vzorky krve na počátku studie, po 6 týdnech léčby a na konci studie, tedy po 12 týdnech léčby. Primárním výsledkem studie je změna hladiny LDL cholesterolu po 6 a 12 týdnech léčby v závislosti na době podávání kombinace léčiv. Mezi sekundární výsledky patří změna hladiny celkového cholesterolu, HDL cholesterolu, triglyceridů, apolipoproteinů ApoB a ApoAI a další.

Klinická studie v současné době stále probíhá. Pracovní hypotézou, resp. předpokládaným výsledkem, který bude třeba prokázat, je, že kombinace rosuvastatinu a ezetimibu bude účinněji snižovat hladinu lipidů při podávání ráno ve srovnání s večerní dávkou.

(jtr)

Zdroj: Obońska K., Kasprzak M., Sikora J. et al. The impact of the time of drug administration on the effectiveness of combined treatment of hypercholesterolemia with Rosuvastatin and Ezetimibe (RosEze): study protocol for a randomized controlled trial. Trials 2017 Jul 11; 18: 316, doi: 10.1186/s13063-017-2047-8.Štítky
Farmacie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se