Využití kortikosteroidů u pacientů s astmatem a CHOPN při onemocnění COVID-19

25. 3. 2021

Recentní článek publikovaný v časopisu Respiratory Medicine se zabývá problematikou užívání kortikosteroidů u pacientů s astmatem a chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN) v souvislosti s onemocněním COVID-19. Autoři textu uvádějí rovněž doporučení odborných společností k této terapii.

Kortikosteroidy u pacientů s astmatem a CHOPN v časech pandemie COVID-19

Pacienti s astmatem a CHOPN běžně užívají inhalační nebo perorální kortikosteroidy (KS). Poznatky o jejich užívání v souvislosti s onemocněním COVID-19 se neustále rozšiřují, neboť některé studie uvádějí, že KS mohou obecně zvyšovat riziko rozvoje respiračních infekcí a potenciálně nepříznivě ovlivňovat imunitní systém v boji proti virům.

Tématu se v loňském roce věnovalo i několik in vitro studií, jež naznačují bezpečnost, a dokonce i příznivý efekt KS u pacientů prodělávajících COVID-19. Například ciklesonid a momethason blokují replikaci SARS-CoV-2, rovněž budesonid a bronchodilatancia glykopyrronium a formoterol prokazují inhibiční efekt na replikaci koronaviru HCoV-229E v lidském respiračním epitelu. Žádné studie naopak nenaznačují, že by existovala souvislost mezi užíváním KS a vyšším rizikem nákazy. 

Specifická rizika a průběh léčby

Pacienti s astmatem či CHOPN ovšem mohou být podle odborných předpokladů náchylnější k nákaze koronavirem zejména kvůli svým omezeným respiračním rezervám. Respirační infekce virového původu jsou navíc jedním z nejběžnějších spouštěčů exacerbace astmatu i CHOPN. V případě onemocnění COVID-19 patří k cílům terapie minimalizovat riziko zhoršení základního onemocnění, které by mělo negativní vliv na aktuální zdravotní stav pacienta.

U astmatiků s COVID-19 je možné titrovat dávku inhalačních KS až na 4násobek běžné dávky, pokud se astma v průběhu nemoci prokazatelně zhorší. Přestože například Světová zdravotnická organizace (WHO) nedoporučuje rutinní podávání systémových KS při COVID-19, autoři citovaného článku uvádějí, že jejich užívání u astmatiků i osob s CHOPN může být samozřejmě zváženo a závisí mimo jiné na závažnosti koronavirové infekce.

Doporučení odborných společností

K užívání inhalačních a perorálních KS se samozřejmě vyjadřují rovněž odborné společnosti. Global Initiative for Asthma (GINA) uvádí, že astmatici by měli užívat všechnu předepsanou medikaci včetně inhalačních KS, Global Initiative for Obstructive Lung Disease (GOLD) doporučuje totéž osobám s CHOPN.

Podle odborníků z GOLD nejsou k dispozici žádné podložené poznatky o tom, že by se pacienti s CHOPN měli během pandemie COVID-19 vyhýbat inhalačním či perorálním KS. Od bezdůvodného vysazení dlouhodobé léčby astmatu odrazuje také European Lung Foundation (ELF), podle níž by se tak mohlo zvýšit riziko komplikací COVID-19 v případě nákazy.

Britský National Institute for Health and Care Excellence (NICE) doporučuje dodržovat individuální léčebný režim astmatiků jak v případě podezření na nákazu COVID-19, tak při jejím prokázání.

Závěr

Pro všechny pacienty s astmatem i CHOPN je zásadní, aby pomocí své zavedené léčby udržovali základní onemocnění pod kontrolou. Minimalizují tím mimo jiné riziko exacerbace onemocnění a případnou hospitalizaci, tedy pobyt v prostředí s vyšším výskytem nemocných s COVID-19. Špatně kontrolované astma by navíc mohlo vést ke komplikovanějšímu průběhu onemocnění COVID-19. Sběru dat týkajících se užívání kortikosteroidů při COVID-19 by se měla věnovat značná pozornost, aby odborníci dospěli k přesnějším poznatkům o přínosech a rizicích kortikosteroidní léčby během této epidemie.

(pak)

Zdroj: Hasan S. S., Capstick T., Zaidi S. T. R. et al. Use of corticosteroids in asthma and COPD patients with or without COVID-19. Respir Med 2020; 170: 106045, doi: 10.1016/j.rmed.2020.106045.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se