Závažné a smrtelné otravy malých dětí ve Velké Británii

19. 10. 2016

Kdo či co je viníkem náhodných otrav léky v pediatrii? Práce publikovaná v časopisu Archives of Disease in Childhood v červenci 2016 zpracovala data ohledně hlášení otrav z několika britských databází a registrů a nabízí zajímavý přehled léčiv způsobujících závažné a fatální otravy ve Velké Británii, značně odlišný od našich podmínek.

Náhodné otravy

Britští autoři analyzovali záznamy z Office of National Statistics (ONS), Paediatric Intensive Care Audit Network (PICANet), National Poisons Information Service (NPIS) a Hospital Episode Statistics (HES). Ze záznamů ONS vyplývá, že bylo v období 2001–2013 v Anglii a Walesu identifikováno 28 úmrtí dětí mladších než 4 roky v důsledku náhodných otrav léky. 16 z nich (57 %) bylo způsobeno methadonem, tři z nich tricyklickými antidepresivy a dvě heroinem. Jednotlivé případy úmrtí se dále vyskytly v souvislosti s náhodným požitím např. sloučenin železa, hydantoinových derivátů a opioidů jiných než methadon (morfin, kodein, pethidin). Další úmrtí nastala v souvislosti s podáním myorelaxancií a inhalačních anestetik, tyto případy však byly z analýzy vyloučeny, neboť se u nich obvykle jedná o iatrogenní poškození zdraví.

Záznamy PICANet z celé Velké Británie hovoří o 201 pacientech mladších 4 let, kteří museli být v období 2002–2012 v důsledku náhodné lékové otravy přijati na JIP. Kauzální substance byla rozpoznána ve 115 případech, nejčastěji se jednalo o benzodiazepiny (19 %) a opět methadon (17 %). Zatímco v případě benzodiazepinů se u určitého procenta případů může jednat o nežádoucí účinek terapie, což databáze nerozlišuje, u methadonu jde s největší pravděpodobností o náhodná požití.

Methadon a jiné opioidy, tricyklická antidepresiva, antikonvulziva a přípravky s obsahem železa jsou potom nejčastěji zmiňovány také v záznamech dalších analyzovaných databází.

(Ne)bezpečné nakládání s methadonem

V roce 2013 byly v Anglii vydány více než 2 miliony předpisů na methadon pro více než 140 tisíc pacientů. Doporučení UK Royal College of General Practitioners zdůrazňuje potřebu diskuse o bezpečném uložení methadonu zejména s pacienty-rodiči, a pokud nejsou schopni dodržování doporučených opatření, je nutné zvážit přechod k ambulantnímu podávání methadonu pod dohledem. Diskutována je též vhodnost vydávání a zaškolení v použití naloxonu pro případy náhodných otrav methadonem.

Náhodné otravy malých dětí jsou časté, i když závažné či fatální průběhy jsou naštěstí poměrně vzácné. Vzhledem k preventabilnímu charakteru náhodných otrav je nutné neustále analyzovat dostupná data o všech takových případech a do praxe uvádět opatření, která mohou snížit jejich četnost.

(thom)

Zdroj: Anderson M., Hawkins L., Eddleston M. et al. Severe and fatal pharmaceutical poisoning in young children in the UK. Arch Dis Child 2016 Jul; 101 (7): 653−656; doi: 10.1136/archdischild-2015-309921.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se