Zážitky lékárníků s eRecepty po roce jejich fungování

7. 2. 2019

V roce 2007 byly v České republice zákonem zavedené elektronické recepty, jejich použití však bylo dobrovolné. Od 1. ledna 2018 je lékaři musejí předepisovat povinně, ale za předepsání klasického receptu jim zatím nehrozil postih. Od 1. ledna 2019 Ministerstvo zdravotnictví ČR zavádí za nesplnění povinnosti až dvoumilionovou pokutu. S jakými problémy okolo eReceptů se zatím museli potýkat lékárníci? Přinášíme zajímavý chronologický přehled.

Funguje, ale zdržuje

Ještě několik dní před koncem roku 2017 se elektronicky předepisovalo minimum receptů. Česká lékárnická komora (ČLnK) z obavy před kolapsem systému zřídila ve dnech 2. a 3. ledna 2018 Horkou linku – telefonickou službu pro pomoc při problémech s eRecepty.

Přechod na nový systém proběhl plynule, k zásadním výpadkům v širším měřítku, které by znemožnily výdej léků, nedošlo. Lékaři se připojovali k systému postupně nejspíš proto, že jim zatím nehrozily sankce.

Na prvním celonárodním sjezdu konaném 2. února 2018 v Brně lékárníci shodně konstatovali, že systém eReceptů sice funguje, ale zdržuje. Úsporu zdravotní péče, zamezení duplicit nebo kontrolu interakcí léků nepřinesl. „Datový zápis na úložiště trvá někdy i minuty,“ uvedl Aleš Nedopil z lékárny U Bílého lva v Říčanech. Mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová oponovala, že doba odezvy s centrálním úložištěm je zanedbatelná a trvá několik sekund.

Výpadky centrálního úložiště

Za největší problém považuje ČLnK riziko výpadků centrálního úložiště, což by znemožnilo výdej léčivých přípravků. K této situaci skutečně několikrát došlo, poprvé 9. března 2018. „Výpadek postihl celou republiku,“ informovala mluvčí ČLnK Michaela Bažantová. „Zákazníci chodili před víkendem s antibiotiky, my jim léky nemohli vydat.“

Lékárníci okamžitě kontaktovali SÚKL, ale telefony údajně nikdo nebral nebo bylo obsazeno. „Při masivním nárůstu stížností našich členů na nefunkčnost systému a s ohledem na nedostatečnou komunikaci ze strany Státního ústavu pro kontrolu léčiv jsme sami o problému informovali média,“ vysvětlil prezident ČLnK Lubomír Chudoba

SÚKL sdělil, že výpadky systému probíhaly frekvenčně, k totálnímu zablokování nedošlo a funkčnost byla obnovena do jedné hodiny. Zdůraznil, že během tak krátké doby nemohlo dojít k ohrožení zdravotní péče. Podle lékárníků výpadek trval několik hodin.

Mluvčí SÚKL Hana Šindelářová se ohradila vůči kritice, že SÚKL s lékaři a lékárníky nekomunikoval, a obvinila ČLnK z šíření poplašné zprávy. Ujistila o přijetí nápravných opatření, aby se problém v budoucnu neopakoval. Přes tato ujištění několikrát došlo k dalším incidentům.

Zmatky okolo identifikátorů

Ve dnech 3.–4. září 2018 probíhala aktualizace systému identifikace eReceptů, aby se zrychlilo načítání identifikátorů během výdeje. V několika případech došlo k záměně identifikátoru zakódovaného v QR kódu a QR kód generovaný ze SMS odkazoval na eRecept jiného pacienta. V lékárnách tak mohla být v těchto dnech vydána pacientům léčiva určená pro někoho jiného. Bylo zaznamenáno celkem pět takových případů na různých místech ČR. 5. září 2018 následoval druhý kolaps systému, který trval 35 minut. Výpadky nastaly i letos, ve dnech 14., 15. a 18. ledna. „Pro zachování důvěry v elektronický recept a v zájmu zdraví pacientů nesmí k podobným situacím docházet, a když se tak stane, je nutné, aby komunikace ze strany SÚKL fungovala,“ konstatoval viceprezident ČLnK Aleš Krebs.

ČLnK již od prvního výpadku apeluje na zavedení možnosti vydávat léky i během nedostupnosti úložiště, pokud má lékárník k dispozici informace o předepsaném léku. „Nabízí se například povýšit průvodku v papírové podobě či zaslanou e-mailem na recept,“ navrhuje Lubomír Chudoba.

Každodenní komplikace lékárníkům a pacientům způsoboval zdlouhavý proces přepisu SMS identifikátoru eReceptu. ČLnK problém částečně vyřešila vytvořením vlastního jednoduchého převaděče identifikátorů na čárový kód dostupného v mobilní aplikaci Lékárny v ČR.

Podaří se letos „vychytat mouchy“?

Další dosud nevyřešený problém představuje nevalidní registr zdravotních pojišťoven. Lékárníci nemají možnost ověřit příslušnost pojištěnce, ale podle zákona musejí péči poskytnout. Pojišťovny jim pak odmítají vydané léky proplatit.

Zkušenosti lékárníků v uplynulém roce tedy potvrdily, že systém v principu funguje, je však nutné dořešit dílčí problémy, které lékárnám a pacientům komplikují život.

(lkt)

Zdroje:
1. Lékárníci vyhodnotili dosavadní zkušenosti s eReceptem. Medical News, 23. 1. 2018. Dostupné na: www.medicalnews.cz/lekarnici-vyhodnotili-dosavadni-zkusenosti-ereceptem
2. Lékárníci se přidali ke kritice eReceptů: Zatím neplní svůj účel a zdržují. ČT24, 2. 2. 2018. Dostupné na: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2380888-lekarnici-se-pridali-ke-kritice-ereceptu-zatim-neplni-svuj-ucel-a-zdrzuji
3. Lékárníci nemohli vydávat léky kvůli masivnímu výpadku spojení s centrálním úložištěm elektronických receptů. Tisková zpráva. ČLnK, 9. 3. 2018. Dostupné na: www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Lekarnici-nemohli-vydavat-leky-kvuli-masivnimu-vyp.aspx
4. Klézl T. Pacienti v celém Česku mohli dostat léky někoho jiného, systém eReceptů chyboval. Aktuálně.cz, 4. 9. 2018. Dostupné na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/chyba-v-systemu-ereceptu-pacienti-mohli-napric-republikou-do/r~36eb55c2b05811e8acf3ac1f6b220ee8
5. ČLnK ke včerejšímu výpadku centrálního úložiště eReceptů: Tentokrát to bylo „jen“ půl hodiny. Příště to může být půl dne, půl týdne či půl měsíce, kdy lékárníci nebudou moct vydat pacientům jejich léky? ČLnK požaduje, aby byl tento problém řešen novelizací zákona o léčivech. Tisková zpráva. ČLnK, 6. 9. 2018. www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/CLnK-ke-vcerejsimu-vypadku-centralniho-uloziste-eR.aspx
6. Hodnocení eReceptu z praxe lékárníků: Systém je funkční, ale přinesl řadu komplikací, které je potřeba efektivně vyřešit. Tisková zpráva. ČLnK, 21. 1. 2019. Dostupné na:  www.lekarnici.cz/Media/Tiskove-zpravy/Hodnoceni-eReceptu-z-praxe-lekarniku-System-je-fu.aspx
7. Bezděková I. eRecepty mají problémy. Lidé tento měsíc už několikrát odešli z lékárny bez léků. Aktuálně.cz, 23. 1. 2019. Dostupné na: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/vypadky-ereceptu-pacienti-odchazeji-z-lekarny-bez-prasku/r~b8b4e6f61e3311e9a66a0cc47ab5f122Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se