Co čeká lékárníky od 1. ledna 2018 v souvislosti s eReceptem?

3. 1. 2018

Zavedení elektronického receptu do praxe se dotkne i lékárníků. Ti budou muset vydávat léčivé přípravky podle lékařem vystaveného eReceptu. Co se pro lékárníky od Nového roku změní, shrnuje ve zkratce následující text.

Základní vize ePreskripce

Cílů elektronické preskripce bylo od počátku stanoveno hned několik. Směřovala ke zjednodušení s ní spojené administrativy, posílení bezpečnosti při nakládání s osobními údaji pacienta a k vytvoření takového systému, v němž by bylo vydání léčiva transparentně dohledatelné a ověřitelné. Aby bylo možné tohoto ideálního stavu docílit, bylo nutné do něj zapojit všechny zainteresované strany.

Překážky na cestě legislativním procesem

Spuštění povinné ePreskripce bylo původně plánováno už od ledna 2015, zákonem č. 255/2014 Sb. se však o 3 roky opozdilo. Česká lékárnická komora (ČLnK) spolu s Českou lékařskou komorou a Českou stomatologickou komorou se obrátily na senátory s žádostí, aby byla povinnost elektronické preskripce novelou odložena o dva roky. ČLnK už dříve vydala tiskovou zprávu, v níž projekt eReceptu hodnotí jako nepraktický, nedostatečně odzkoušený a potenciálně nebezpečný. Senátem návrh prošel, zastavil se ale v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR, kde se momentálně bouřlivě diskutuje. Do konce roku se ho však s největší pravděpodobností schválit nepodaří, a tak k plánovaným změnám spojeným s ePreskripcí přece jen dojde. Svým zákonným povinnostem tedy lékárníci dostojí, pokud se budou řídit následujícími požadavky Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL).

Přístup do CÚER

Jádrem systému eReceptu je Centrální úložiště elektronických receptů (CÚER) zřízené a spravované SÚKL na základě zákona č. 378/2007 Sb. Do něho se ukládá elektronický recept, který vystaví lékař, a v něm si také lékárník existenci položky ověří po načtení unikátního 12místného (alfanumerického nebo čárového) identifikátoru, jímž je každý eRecept opatřen. Teprve poté je možné pacientovi léčivý přípravek vydat. Do CÚER se zanáší také informace o vydání, případně o záměně původně předepsaného léku v lékárně.

Bez přístupu do CÚER se lékárník od ledna neobejde. SÚKL loni vydal prohlášení, v němž garantoval, že do konce roku je schopen zpracovat jen žádosti podané do 24. listopadu. Založení přístupu do CÚER probíhá skrze Portál pro externí identity (PEI), na němž je třeba vybrat správnou žádost dle své role (lékárník) a potvrdit ji po vyplnění elektronickým podpisem. 

Vlastní elektronický podpis

Elektronický podpis potřebuje lékárník nejen pro založení žádosti o přístup do CÚER, ale de facto pro každý přístup do CÚER a veškerou elektronickou komunikaci se SÚKL. Pokud ho lékárník dosud nepoužíval, musí si jej nejprve obstarat. Dle zákona č. 227/2000 Sb. vydávají kvalifikovaný certifikát pro elektronický podpis v současné době tři certifikační autority: Česká pošta, s. p. (prostřednictvím služby Postsignum), eIdentity, a. s., a První certifikační autorita, a. s. K jeho získání je obvykle nezbytná osobní návštěva.

Povinnost načíst kód v různé podobě a kompatibilní software

Identifikátor eReceptu může lékař pacientovi předat různým způsobem, jehož výběr bude záležet na domluvě mezi nimi – prostřednictvím papírové průvodky, e-mailu, SMS či záznamu ve speciální mobilní aplikaci. Lékárník tedy musí dokázat načíst identifikátor z papíru i mobilního zařízení. K tomu bude moci využít čtečku čárových kódů užívanou k načtení produktů do pokladny lékárny nebo kód ručně přepíše do systému.

Nejde však pouze o samotné načtení kódu, lékárenský systém by měl na základě příslušného modulu umožňovat vstup do CÚER a komunikaci s ním, proto by lékárny měly u svého dodavatele ověřit, zda jejich dosavadní software toto rozšíření nabízí, a případně ho doplnit. Na stránkách SÚKL je možné si ověřit, zda je daný software u SÚKL registrován, a je tedy kompatibilní s CÚER a má implementované všechny důležité služby pro komunikaci s ním. 

Připojení k internetu a výpadek systémů

V prováděcí vyhlášce Ministerstva zdravotnictví ČR je pamatováno i na případy, kdy dojde k výpadku systému nebo nebude dostupné internetové připojení, které je chápáno jako předpoklad pro přístup do CÚER. Vyhláška v těchto situacích dovoluje vypsat klasický papírový recept. Pokud k přerušení připojení dojde pouze v lékárně, lékárník může vydat lék na základě informací, které budou uvedeny u identifikátoru. Komplikovanějším se výdej může stát v případě SMS, v níž není přímo uvedeno, o jaký lék se jedná – tehdy bude třeba počkat na obnovení funkčnosti systémů nebo zkontaktovat předepisujícího lékaře. Záznam o vydaném léčivu bude po obnovení připojení do systému zanesen zpětně.

Pro případy výpadku internetového připojení, elektrického proudu nebo interního systému lékárny připravil SÚKL pro lékárníky také speciální mobilní aplikaci, která je momentálně dostupná v betaverzi. V ní je možné si ověřit konkrétní identifikátor. Přihlásit se do ní lze stejně jako do CÚER.

Výjimečně ještě papírově

Klasické papírové recepty, které lékař vydá ještě před koncem roku, bude možné v lékárnách vyzvednout i po 1. lednu. V některých vyhláškou přesně definovaných případech bude pacientovi jeho léčba předepisována v listinné podobě i nadále. Týká se to zejména receptů na léčivé přípravky obsahující omamné a psychotropní látky (s modrým pruhem), receptů vystavených zdravotnickou záchrannou službou, při poskytování odborné první pomoci, v rámci klinického hodnocení apod.

Jak velké změny tedy v novém roce lékárníky čekají? Většina lékáren disponuje připojením k internetu, musela však ověřit, zda je její interní systém pro výdej léčiv kompatibilní s CÚER a čtečky čárových kódů lze využít i pro účely elektronických receptů. Tyto požadavky budou pro lékárnu pravděpodobně znamenat jisté pořizovací náklady, zaučení personálu a možná i jeho posílení. SÚKL za to slibuje, že se tím lékárnám výrazně zjednoduší vyúčtování pojišťovnám, reálné výhody ale bude možné posoudit až zpětně.

(pok)

Zdroje:
1. SÚKL. Oficiální stránky elektronické preskripce. Dostupné na: www.epreskripce.cz
2. Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech, ve znění pozdější předpisů. Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2007-378
3. Vyhláška č. 415/2017, k provedení některých ustanovení zákona o léčivech týkajících se elektronických receptů. Dostupné na: www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-415Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se