Macmiror complex − možnosti a úskalí terapie

1. 2. 2018

Vaginální přípravek Macmiror complex, který obsahuje fixní kombinaci oxazolidinového antibiotika nifuratelu (ze skupiny nitrofuranů) a polyenového antimykotika nystatinu, je v gynekologických ordinacích jedním z nejvýznamnějších léků při léčbě vulvovaginitid. O možnostech a úskalích terapie tímto preparátem hovořila ve své přednášce v rámci programu 9. konference sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, konané 20. ledna 2018 v Praze, MUDr. Zuzana Čepická Líbalová z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze a ze soukromé gynekologicko-porodnické ambulance Levret.

Vaginální přípravek Macmiror complex, který obsahuje fixní kombinaci oxazolidinového antibiotika nifuratelu (ze skupiny nitrofuranů) a polyenového antimykotika nystatinu, je v gynekologických ordinacích jedním z nejvýznamnějších léků při léčbě vulvovaginitid. O možnostech a úskalích terapie tímto preparátem hovořila ve své přednášce v rámci programu 9. konference sekce infekčních nemocí v gynekologii a porodnictví České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP, konané 20. ledna 2018 v Praze, MUDr. Zuzana Čepická Líbalová z Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze a ze soukromé gynekologicko-porodnické ambulance Levret.

Vývoj v diferenciální diagnostice vulvovaginitid

Indikací Macmiror complex jsou mimo jiné nozologické jednotky, o kterých se začalo více hovořit (a byly jasněji definovány) až na základě prací, jež byly publikovány cca před 15 lety: aerobní vaginitida, anaerobní vaginóza a vulvovaginitidy smíšené etiologie (anaerobní vaginóza či aerobní vaginitida + mykotické). Šlo o nozologické jednotky do té doby nedefinované a Macmiror complex používaný v jejich léčbě vyvolal dojem léku takměř zázračného. Jeho nasazení v těchto případech výrazně zlepšilo terapeutické výsledky.

Během dalších 15 let však došlo k posunu v problematice obtížně definovaných a obtížně léčitelných vaginitid: Smíšené vaginální infekce, aerobní vaginitidy či vaginózy už pro nás nepředstavují zásadní diagnostickou potíž – v současné době řešíme problematiku nestabilního poševního prostředí, nedostatečného mikrobiálního osídlení pochvy a vulvovaginitid s minimální klinickou symptomatologií.

Široké spektrum účinků

Pokud jde o jednotlivé složky přípravku, nifuratel působí na grampozitivní i gramnegativní bakterie, je vhodný v léčbě trichomoniázy v případě rezistence trichomonády na metronidazol. Současně je též popisován určitý antimykotický efekt. Spolehlivě účinkuje na mykoplazmata, ureaplazmata a chlamydie (právě v této naposledy zmíněné položce tkví nebezpečí lokální léčby – chlamydiovou infekci lze vyléčit pouze lege artis celkově podanými antibiotiky). Nystatin pak má fungistatický až fungicidní efekt na povrchová mykotická onemocnění způsobená řadou různých agens.

Toxikologický profil obou obsažených látek je příznivý: Alergizace se ve všech studiích pohybovala do 1 %. Pokud jde o teratogenitu, je nystatin velmi bezpečné antibiotikum − v případě topické aplikace nehrozí prakticky žádné nežádoucí účinky na plod.

Správná indikace i užívání

Klíčem k úspěšné léčbě je především správná indikace v rámci nozologických jednotek uvedených výše. Naopak například u laktobacilóz nebo některých hraničních nálezů a recidiv tento léčivý přípravek pomoci nemůže.

Jisté, leč omezené využití má potom Macmiror complex například u chlamydiové infekce, kde obecně topická terapie nepostačuje. Navíc způsobí falešně negativní vyšetření při diagnostice urogenitálních chlamydií po dalších 8 týdnů. Dochází tak ke zvýšení rizika přechodu chlamydiové infekce do chronicity. Abychom předešli recidivě, je nutná celková antibiotická léčba lege artis, ke které je vhodné vaginální Macmiror complex přidat.

Komplikovaná je problematika žen, které se cyklicky vracejí se stejnými obtížemi bez výraznějšího objektivního nálezu (mikroskopický i klinický nález u nich bývá minimální). U těchto „chronických zánětů“ mikrobiální původce zpravidla hraje odlišnou a někdy méně významnou roli. Řešení takových obtíží pak přesahuje možnosti topické léčby.

V neposlední řadě je třeba dbát na adherenci pacientky a správný způsob užívání. Obvyklou komplikací, se kterou se gynekologové u svých pacientek setkávají, je nedostatečná celková dávka a nedodržení správného timingu aplikace, z čehož vyplývá i nedostatečný efekt a zaléčení. Dostatečné vstřebání a účinek pak lze zaručit zejména při aplikaci na noc.

Závěr

Macmiror complex v předešlých letech prodělal období glorifikace (jakožto „lék na všechno“) i opačného extrému, kdy se hovořilo o jeho neopodstatněném nadužívání. Jednou z příčin ovšem byla plošná preskripce bez důsledného stanovení diagnózy. Nyní se odborná veřejnost na základě střízlivého zhodnocení dosavadních zkušeností vrací k názoru, že jde o léčivý přípravek v mnoha indikacích velmi užitečný, má své jasné místo v terapii a nabízí řadu výhod, které jiné preparáty neposkytují. 

(pez)Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se