Kanabidiol a jeho antikonvulzivní efekt u syndromu Dravetové

2. 8. 2019

Kanabidiol (CBD) patří do skupiny kanabinoidů získávaných z rostlin konopí. Má odlišné účinky od psychoaktivního tetrahydrokanabinolu (THC) a v předchozích in vitro a in vivo studiích prokázal antikonvulzivní efekt. Prezentovaná klinická studie ověřovala účinnost a bezpečnost léčby záchvatů u syndromu Dravetové, které nereagují na jinou léčbu.

Syndrom Dravetové

Syndrom Dravetové je těžká myoklonická epilepsie, jejíž klinická manifestace začíná již v prvním roce života generalizovanými či lateralizovanými klonickými záchvaty. Jedná se o vzácné geneticky podmíněné onemocnění, kdy 70–80 % pacientů nese mutaci v genu pro podjednotku α1 sodíkového kanálu (SCN1A). Prognóza je velmi závažná, méně než 10 % pacientů si osvojí a uchová komunikační schopnosti.

Metodika studie

Dvojitě zaslepená a placebem kontrolovaná klinická studie mezinárodního týmu odborníků zahrnovala 120 dětí a mladistvých se syndromem Dravetové, u nichž nebylo dosaženo odpovědi na podávanou léčbu. Účastníkům byl k zavedené léčbě přidán perorální roztok CBD (v dávce 20 mg/kg) nebo placebo. Primárním sledovaným parametrem byla změna četnosti záchvatů epilepsie během 14 dnů terapie ve srovnání s četností záchvatů v období 4 týdnů před přidáním studijní léčby.

Výsledky

Účinnost

Průměrný medián četnosti záchvatů poklesl v průběhu měsíce  z hodnoty 12,4 na 5,9 ve skupině léčené CBD. Ve skupině léčené placebem tak velký pokles nebyl zaznamenán (změna ze 14,9 na 14,1). Upravený mediánový rozdíl mezi četností záchvatů skupiny léčené CDB oproti skupině s placebem činil −22,8 procentních bodů (95% interval spolehlivosti [CI], −41,1 až −5,4; p = 0,01). Ve skupině léčené CBD četnost záchvatů klesla na polovinu u 43 % pacientů, oproti 27 % ve skupině s placebem (poměr šancí [OR] 2,00; 95% CI 0,93−4,30; p = 0,08).

Celkový stav pacientů se při terapii CBD zlepšil alespoň v 1 ze 7 kategorií škály posuzované pečovateli (Caregiver Global Impression of Change scale) u 62 % účastníků, kdežto v placebové skupině to bylo pouze u 34 % (p = 0,02).

CBD signifikantně snížil četnost výskytu většiny typů záchvatů (p = 0,03), kromě záchvatů nekonvulzivních. Po terapii CBD bylo úplně bez záchvatů 5 % léčených pacientů, u placeba to bylo 0 % pacientů (p = 0,08).

Bezpečnost

Nežádoucí příhody se častěji projevily ve skupině léčené CBD – jednalo se o průjem, zvracení, únavu, zvýšenou tělesnou teplotu, spavost a změněné výsledky jaterních testů. Více pacientů skončilo v klinické studii ve skupině s CBD než s placebem.

Závěr

Kanabidiol podaný pacientům se syndromem Dravetové vedl ke snížení frekvence konvulzivních záchvatů ve větší míře než placebo. Na druhou stranu bylo podání CBD častěji spojeno s výskytem nežádoucích příhod.

Léčivý přípravek Epidiolex obsahující CBD v perorálním roztoku je od června 2018 registrován pro podávání v USA a během prvního čtvrtletí roku 2019 se očekává i rozhodnutí Evropské lékové agentury (EMA).

(jtr)

Zdroj: Devinsky O., Cross J. H., Laux L. et al. Trial of cannabidiol for drug-resistant seizures in the Dravet syndrome. N Engl J Med 2017; 376: 2011−2020, doi: 10.1056/NEJMoa1611618.Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se