Pozitiva a negativa monitorování spánku prostřednictvím komerčně dostupných fitness náramků

15. 10. 2019

Chytré hodinky a fitness náramky zažívají v posledních letech velký rozmach. Lidé napříč populací mají díky těmto zařízením přehled o počtu ušlých kroků, celkové aktivitě, tepové frekvenci i času věnovaném různým fyzickým aktivitám, mnohá také nabízejí funkci sledování spánku. Odvrácenou stránkou těchto benefitů jsou ovšem názory, že současné komerčně dostupné monitory spánku podávají pouze zkreslený obraz o spánku a jeho parametrech a že jejich užívání může vést až ke zhoršení kvality spánku. Je dobré rozpoznat závažnost předkládaných dat a vědět, kdy úzkostného pacienta, který se na nás obrátí, uklidnit a kdy ho naopak odkázat na ošetřujícího lékaře.

Data sbíraná náramkovými monitory spánku

Monitory spánku (sleep trackers) jsou často součástí tzv. chytrých náramků. Většina používají akcelerometr (pohybový senzor) a proklamují určení délky usínání a spánku, detekci a počet nočních probuzení spolu s přehledem jednotlivých stadií spánku a jejich délky. Někdy lze také nastavit alarm tak, aby byl uživatel probuzen ve vhodný čas s ohledem na spánkové cykly. Základním předpokladem je v tomto případě fakt, že nehybnost je známkou spánku.

Některé náramky rovněž měří dechovou a tepovou frekvenci, tělesnou teplotu, tedy faktory, které se mění v různých stadiích spánku – tepová frekvence postupně klesá a je nejnižší ve fázi nejhlubšího spánku, tzv. delta, a naopak stoupá v REM fázi. Trackery využívají těchto dat k určení délky jednotlivých fází spánku.

Otazníky okolo přesnosti měření

Monitory spánku vycházejí z analýzy našeho chování, nemohou proto s naprostou jistotou určit, zda jedinec opravdu spí. Některé relativně klidnější činnosti (např. sledování televize, poslech hudby v posteli) mohou být nesprávně vyhodnoceny jako spánek. Některé studie odhalily, že běžně komerčně dostupná zařízení takto mylně přičítají 9–60 minut navíc k času skutečně strávenému spánkem.

Pro mnoho lidí je přehled jednotlivých fází spánku prezentovaný chytrými hodinkami měřítkem kvality spánku. Nakolik přesné informace zařízení předkládají, není dostatečně vědecky prozkoumáno, stejně tak vliv délky jednotlivých fází na celkovou kvalitu spánku jednotlivce. Zmást tato zařízení mohou také některé faktory ovlivňující tepovou frekvenci jako například arytmie nebo užívání betablokátorů.

Negativní aspekty závislosti na monitorování

Nedostatečně citlivé senzory náramkových zařízení nemusejí odhalit krátká přerušení spánku, a tudíž mohou podat zkreslené informace. Uživatel se může kvůli přerušovanému spánku cítit unaveně, avšak pokud délka spánku na náramku odpovídá zdravým 7–8 hodinám spánku, nevěnuje svým pocitům pozornost.

Naopak nadměrné sledování statistik na displeji monitoru spánku může v krajních případech vést až k úzkostem, a to zejména u jedinců, kteří se soustředí na dosažená čísla do takové míry, že to již ovlivní kvalitu spánku. Například pokud si jedinec stanoví za cíl dosáhnout alespoň 8 hodin spánku za noc, může se odebírat ke spánku mnohem dříve, než když cítí přirozenou únavu. Je pravděpodobnější, že se v takovém případě vyspí paradoxně hůře, bude u něj docházet k nočnímu převalování a přerušovanému spánku.

Jak nejlépe využívat benefity těchto zařízení

Přestože není jasně daný význam dat, která monitory spánku poskytují, jejich používání může přinášet svým uživatelům i jisté benefity:

  • Lze získat základní přehled o tom, kolik hodin denně spí. Mnoho lidí trpí nedostatkem spánku, aniž by si to uvědomovali. Přestože čísla nejsou 100% přesná, pro představu a srovnání s doporučenou délkou spánku jsou postačující.
  • Lze odhalit větší odchylky. Pokud data přístroje ukazují, že se jednotlivec hýbal během spánku mnohem více než obvykle, je dobré obrátit se na odborníka. Mohlo by se jednat o známku některé z poruch spánku, jako je spánková apnoe nebo syndrom neklidných nohou.
  • Lze sledovat trendy, jako je rozdíl v délce spánku v pracovních dnech a o víkendu. Monitory mohou svým uživatelům rovněž pomoci uvědomit si, kdy je pro ně nejlepší čas jít spát s ohledem na ranní vstávání.

Závěr

Studií zabývajících se přesností náramkových monitorů spánku je zatím málo a jejich výsledky jsou nejednotné. Přesto platí, že současné komerčně dostupné monitory umožňují pouze omezené sledování spánku a poskytují různě směrodatná data v závislosti na konkrétním přístroji. Doporučuje se věnovat pozornost spíše trendům v naměřených datech než datům absolutním. V případě pozorování jistých znepokojivých dlouhodobých trendů můžeme pacientovi doporučit, aby se obrátil na svého praktika jako doporučujícího lékaře pro vyšetření na oddělení spánkové medicíny, které jako jediné zaručuje přesnou diagnostiku poruch spánku pomocí polysomnografie.

(lexi)

Zdroj: Liao S. Is sleep tracking wrecking your slumber? WebMD, 2019 Jan 24. Dostupné na: www.webmd.com/sleep-disorders/features/do-trackers-wreck-sleep#1



Štítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se