Přežije lékárenství čtvrtou průmyslovou revoluci? Vize a výzvy nejen pro rok 2020

13. 1. 2020

Termín revoluce 4.0 označuje současnou dobu, která je charakterizována trendem digitalizace, průnikem internetu do všech sfér života, včetně toho domácího a pracovního. Lékárenství jako profese by se mělo připravit na možné nastávající změny, naučit se těžit z jejich pozitivních dopadů a zároveň tak zamezit svému zániku v důsledku transformace trhu práce. Jak může čtvrtá průmyslová revoluce ovlivnit práci lékárníka, ať už v pozitivním či negativním smyslu?

V lékárnách po celém světě, včetně naší země, se již místy využívá různých stupňů automatizace. Tento trend bude nadále sílit a v nepříliš vzdálené budoucnosti se může stát, že budeme pracovat se stroji na bázi tzv. umělé inteligence bok po boku. Úvah a názorů na budoucnost naší profese je v této souvislosti spousta − některé z pozitivních i negativní postřehů k zamyšlení uvádíme níže.

Potenciální benefity

Umělá inteligence zlepší efektivitu a produktivitu práce

Otázkou není, zda budou lidé v našem oboru pracovat bok po boku se stroji založenými na „umělé inteligenci“, ale kdy k tomu dojde. Je proto třeba zvážit možnosti přípravy na tuto skutečnost a zamyslet se nad tím jak využít umělé inteligence co nejlépe ke prospěchu profese lékárníka. Představte si, že by váš tým měl přístup ke stroji s vyspělou umělou inteligencí, který by byl během zlomku sekundy schopen s ohledem na anamnézu a diagnózu pacienta doporučit nejvhodnější terapeutický postup založený na důkazech. Dalším nápadem budiž umělá inteligence s vyvinutou empatií, která by mohla být užitečná při detekci emocí a moderovat situaci v případech, kdy se vyhrotí emoce.

Snazší přístup k technologickému pokroku po celém světě

Se zvyšující se dostupností moderních technologií bude mít přístup ke zdrojům informací a zprostředkované pomoci stále více jednotlivců z rozvojových zemí. To umožní zvýšení standardizace postupů a sdílení osvědčených postupů včetně krizového plánování napříč populací dle uvážení společnosti. Technologie také umožní vznik nových pracovních příležitostí, které vyjdou vstříc uspokojení potřeb populace s nově vzniklým přístupem ke zdravotní péči prostřednictvím technologií.

Zlepšení krizového plánování

Schopnost komunikace a provozuschopnosti mezi jednotlivými systémy umožní rychlou a rozsáhlou komunikaci a nasazení prostředků do oblastí světa, které to nejvíce potřebují. Kromě jiných budou moci také zdravotnické instituce zabývající se problematikou plánování, organizace a vedení záchranných akcí při hromadných katastrofách a neštěstích budou moci účelně a efektivně využívat svých prostředků.

Možné budoucí výzvy

Ochrana dat bude čím dál náročnější

S postupující elektronizací zdravotnictví se budeme stále více potýkat s ochranou a zabezpečením svěřených údajů, i údajů samotných organizací a jejich zaměstnanců. Skutečnost, že české zdravotnictví není dostatečně zabezpečené proti kyberútokům, je již známá i široké veřejnosti, stačí si připomenout několik exemplárních situací, které v nedávné době postihly i oblast zdravotní péče. Přístup k obchodním i osobním údajům je nedostatečně chráněný, lidé současně dobrovolně a lehkovážně poskytují své zdravotní informace vlastním chytrým hodinkám a fitness náramkům. Organizace včetně lékáren budou nuceny volit takové zabezpečovací mechanismy, které povedou k minimalizaci rizik a ochraně cenných informací, a budou muset více investovat do pojištění kybernetických a internetových rizik.

Segregace trhu práce a zvyšování finanční nerovnosti

Pokud se lékárníci dostatečně nepřipraví na nástup umělé inteligence do lékáren nebo nebudou schopni rozvinout své schopnosti na potřebnou úroveň, tak aby byli schopni pracovat v moderní technologicky vyspělé lékárně, může se stát, že o svou práci přijdou. Vysoké školy by mohly relativně brzy zvážit začlenění specifických předmětů souvisejících s integrací umělé inteligence do svých zkušebních osnov. Také vytváření vhodných školení pro farmaceuty v rámci celoživotního vzdělávání by mohlo eliminovat negativní dopad těchto změn.

Některé úkony se díky automatizaci stanou obsoletními

Výzkumná zpráva Massachusettského technologického institutu (MIT) obsahuje poněkud zlověstný graf, který umístil lékárníky mezi pracovní pozice ohrožené zánikem v případě, že nedojde ke změnám kompetencí. Výdej léků na předpis bude dle jejích autorů plně zajištěn automatizovanými procesy, například v internetových lékárnách.

Otázky (zatím) bez odpovědí...

V žádném případě se nejedná o úplný výčet možných změn v důsledku čtvrté průmyslové revoluce, jde spíše o drobné zamyšlení. Jak se lékárenská profese připraví na tyto změny, ukáže teprve čas. Jaké diskuse se v této souvislosti odehrávají mezi Vašimi přáteli, kolegy, ve Vaší lékárně?

(lexi)

Zdroj: Boyle J. Will pharmacy survive the 4th industrial revolution. Pharmacistjobcafe, 2019 Feb 20. Dostupné na: www.pharmacistjobcafe.com/blog/457/will-pharmacy-survive-the-4th-industrial-revolutionŠtítky
Farmacie Farmakologie Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se