HLIVA ÚSTRICOVITÁ (PLEUROTUS PLEUROTUSOSTREATUS OSTREATUS) EFEKTÍVNE BRÁNI ROZVOJUATEROSKLERÓZY U KRÁLIKA


The Oyster Mushroom (Pleurotus ostreatus) Effectivelly Prevents Development of Athe-rosclerosis in the Rabbit

The addition of 10 % dried fruiting bodies of the oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) to the dietcontaining 1 % of cholesterol reduced serum cholesterol levels by 65 % and cholesterol content inthe liver, heart, long extensor muscle and aorta of male rabbits (Chinchilla) by 60; 47; 25 and 79 %,respectively. Oyster mushroom diet reduced the content of conjugated dienes by 60–70 % in theplasma, erythrocytes and liver. However, it did not significantly affect the activities of antioxidantenzymes. Oyster mushroom diet reduced significantly the incidence of atherosclerotic plaques asestimated by sudanophilia (absence of a positive reaction in 3 of 5 animals) as well as plaque size(26 % vs. 2 % of the area with a positive reaction in control and oyster mushroom-treated animals,respectively). While all animals on control diet showed atherogenic changes in the aorta, oystermushroom diet prevented the development of these changes in three animals. Fatty streaks andfibromatous plaques were found in the remaining two animals from this group. The oyster mushroomprevented the formation of atheroma plaques (found in three cases from the control diet group) andreduced the incidence of segmental injury of the coronary artery and of focal fibrosis of themyocardium. The oyster mushroom caused lower incidence of foam cells in all types of lesions.

Key words:
rabbit – cholesterol diet – oyster mushroom (Pleurotus ostreatus) – atherosclerosis


Autoři: P. Bobek 1;  Š. Galbavý 2
Působiště autorů: Výskumný ústav výživy, Bratislava 2 Ústav patologickej anatómie Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 226-230
Kategorie: Články

Souhrn

U samcov králikov (Činčila velká) prídavok 10 % sušených plodníc hlívy ústricovitej (Pleurotusostreatus) do diéty s 1 % cholesterolu po 3 mesiacoch znížil hladinu cholesterolu v sére (o 65 %) a jehoobsah v pečeni, srdci, stehennom svale a aorte o 60; 47; 25 a 79 %. Diéta s hlivou znížila o 60–70 %obsah konjugovaných diénov v plazme, erytrocytoch i pečeni, ale nemala signifikantný vplyv naaktivity antioxidačných enzýmov. Diéta s hlivou signifikantne znížila sudanofíliou meranú inciden-ciu aterosklerotických plátov (u troch zvierat z 5 absencia pozitívnej reakcie) a ich rozsah (26 vs 2 %plochy s pozitívnou reakciou, kontrolná vs diéta s hlivou). Zatiaľ čo u všetkých zvierat na kontrolnejdiéte boli morfologicky zistené aterosklerotické zmeny na aorte, diéta s hlivou ich rozvoj v trochprípadoch blokovala. U ostatných dvoch zvierat v tejto skupine boli zistené zmeny charakterutukových prúžkov a fibromatóznych plátov. Hliva zabránila tvorbe aterómových plátov (pri kontrol-nej diéte sa vyskytli v troch prípadoch) a znížila incidenciu segmentálneho postihnutia koronárnejartérie a fokálnej fibrózy myokardu. Vo všetkých typov lézií sa zistil nižší výskyt penových buniekpod vplyvom diéty s hlivou.

Klíčová slova:
králik – cholesterolová diéta – hliva ústricovitá (Pleurotus ostreatus) –ateroskleróza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se