PŘÍSPĚVKY K ANALYTICE LÉČIVXXI. STANOVENÍ OBSAHU CHLORIDUMETHYLROSANILINIA DIFERENČNÍ TITRACÍRŮZNÝCH FUNKČNÍCH SKUPINV PROTOGENNÍM NEVODNÉM PROSTŘEDÍ*


Contributions to Drug AnalysisXXI. Determination of Methylrosanilinium Chloride Content by Differential Titration ofVarious Functional Groups in Protogenic Non-Aqueous Medium

Differential titration of various functional groups in the drug molecule (N + Cl - and amino groups) isproposed to solve the problem of the determination of methylrosanilinium chloride content in thesubstance according to PhBs 4 (the results are higher than the theoretical possibility) by titrating0.1 M HClO4 in acetic acid with potentiometric indication (glass and saturated calomel electrodes)1/1 (as N + Cl - ). A mixture of 35 ml of chloroform with 15 ml of acetic acid anhydride was proposedand tested as a suitable medium for this titration; the weighed-out amount is about 0.1100 g,titration in the surroundings of end points after 0.30 ml of volumetric solution. The result of thedetermination is calculated from the differences of consumptions of the volumetric solutions fortitrations of various functional groups (1 ml corresponds to 0.02040 g of the drug). Precision of thedetermination by this procedure is characterised by estimation of a standard deviation about 1.5%and the results are in a substantially better agreement with expectations.

Key words:
methylrosanilinium chloride – content determination – acidimetry – non-aqueousmedium – differential titration


Autoři: Šubert J. ) **;  E. Dostálová
Působiště autorů: Státní ústav pro kontrolu léčiv v Praze, OKL 406, Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 1999; , 237-240
Kategorie: Články

Souhrn

K řešení problému se stanovením obsahu chloridu methylrosanilinia v substanci podle ČSL 4(výsledky jsou vyšší, než je teoreticky možné) titrací 0,1 M HClO4 v kyselině octové za potenciomet-rické indikace (skleněná a nasycená kalomelová elektroda) 1/1 (jako N + Cl - ) je navržena diferenčnítitrace různých funkčních skupin v molekule léčiva (N + Cl - a aminoskupiny). Jako vhodné prostředíje pro tuto titraci navržena a byla ověřena směs 35 ml chloroformu s 15 ml anhydridu kyselinyoctové, navážka je asi 0,1100 g, titrace v okolí konečných bodů po 0,30 ml odměrného roztoku.Výsledek stanovení se počítá z rozdílu spotřeb odměrného roztoku na titraci různých funkčníchskupin (1 ml odpovídá 0,02040 g léčiva). Přesnost stanovení tímto postupem je charakterizovánaodhadem směrodatné odchylky okolo 1,5 % a výsledky jsou v podstatně lepší shodě s očekáváním.

Klíčová slova:
chlorid methylrosanilinia – stanovení obsahu – acidimetrie – nevodné prostředí– diferenční titrace

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


1999 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se