HPLC ANALÝZA NESTEROIDNÍCHANTIREVMATIK V BIOLOGICKÉM MATERIÁLUV. FENAMÁTY


HPLC Analysis of Non-Steroidal Antirheumatics in Biological MaterialV. Fenamates

The present paper surveys published HPLC methods estimating derivates of fenamic acid inbiological materials and an HPLC method for estimation of meclofenamic acid in the samples ofwhole blood. Meclofenamic acid was isolated from the sample of the blood both liquid-liqud extractionand solid-liquid extraction. For determination of meclofenamic acid in the blood was preferredsolid-liquid extraction. The adjust sample was analysed on reverse phase Separon SGX C-18 withthe mobile phase methanol – water (pH 2.3) and detected at 220 nm. The method was used ina pharmacokinetic study of meclofenamic acid on rabbits.

Key words:
HPLC – review of fenamic acid derivates – meclofenamic acid – blood samples –pharmacokinetics


Autoři: J. Sochor;  J. Klimeš;  J. Sedláček;  M. Hnilová
Působiště autorů: Katedra farmaceutické chemie a kontroly léčiv Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové, Katedra patologické fyziologie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 303-307
Kategorie: Články

Souhrn

V této práci je podán přehled publikovaných HPLC metod hodnotících fenamáty v biologickémmateriálu a též je uvedena HPLC metoda pro hodnocení kyseliny meklofenamové v krvi. Ze vzorkůplné krve byla kyselina meklofenamová izolována jak extrakcí do organického rozpouštědla, taki extrakcí na pevných fázích. Z testovaných úprav byla pro hodnocení kyseliny meklofenamovév krvi zvolena extrakce na pevných fázích. Takto upravené vzorky byly analyzovány na kolonáchSeparon SGX C-18 s mobilní fází methanol – voda (pH 2,3) při detekci 220 nm. Vypracovaná metodabyla použita pro farmakokinetickou studii kyseliny meklofenamové na laboratorních králících.

Klíčová slova:
HPLC – přehled fenamátů – kyselina meklofenamová – vzorky krve –farmakokinetika

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Důležitost adherence při depresivním onemocnění
nový kurz
Autoři: MUDr. Eliška Bartečková, Ph.D.

Koncepce osteologické péče pro gynekology a praktické lékaře
Autoři: MUDr. František Šenk

Sekvenční léčba schizofrenie
Autoři: MUDr. Jana Hořínková, Ph.D.

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se