Farmaceutický význam Allium sativum L.4. Antifungální účinek


Pharmaceutical Importance of Alium sativum L.4. Antifungal Effect

The recent decades saw an increase in the number of systemic fungal diseases and improvementsin the identification of their causative agents. There has been an intensive search for new drugswhich would be more effective and less toxic than those already in use. From this aspect, attentionhas been paid also to garlic – its extracts and individual components, i.e., allicin, ajoen, polysulfides,essential oil. New experimental knowledge confirms a significant antifungal activity of sulfurouscompounds of garlic. The paper also mentions a possible use of employing garlic extracts or essentialoils in food industry as an alternative way of protection of foodstuffs from contamination with fungi.

Key words:
Alium sativum – antifungal effect – extracts – isolates – essential oils


Autoři: M. Sovová;  P. Sova 1
Působiště autorů: Katedra farmaceutické botaniky a ekologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové 1Výzkumný ústav, odbor léčiv, Pliva – Lachema a. s., Brno
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2003; , 82-87
Kategorie: Články

Souhrn

V posledních desetiletích se zvýšil počet systémových houbových onemocnění a zlepšila se identifikacejejich původců. Intenzivně se hledají nové léky, které by byly účinnější a méně toxické než dosudužívané. Z tohoto aspektu je věnována pozornost také česneku – jeho extraktům a jednotlivýmsložkám, tzn. allicinu, ajoenu, polysulfidům, silici. Nové experimentální poznatky potvrzují významnouantifungální aktivitu sirných sloučenin česneku. Ve sdělení je zmíněna také možnost využíváníčesnekových extraktů nebo silice v potravinářském průmyslu jako alternativní cesty ochranypotravin před kontaminací houbami.

Klíčová slova:
Allium sativum – antifungální účinek – extrakty – izoláty – silice

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2003 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se