Interaktivní práškové směsi


Interactive Powder Mixtures

Linking up with the statistical aspects of dosing the active ingredient in the randompowdermixture,the properties of non-random mixtures of micronized active ingredients with auxiliary substancesof the particle size larger by an order are summed up. The review of literature aims to report theconditions of the development of interactive mixtures, possible more precise dosing of small amountsof active ingredients, and limitation of the risk of ordered unit segregation. From the technologicalstandpoint, interactive mixtures are relevant primarily for direct compression of tablets and dosingof the micronized active ingredient in dry powder inhalers.From the theoretical standpoint, the dataconcerning a temporary increase in the solubility of some active ingredients after the developmentof an amorphous surface during long-term mixing of interactive powder mixtures are of interest.

Key words:
powders – interactive mixture – homogeneity – ordered unit segregation –dry powder inhalers


Autoři: Z. Zatloukal
Působiště autorů: Katedra farmaceutické technologie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2004; , 165-171
Kategorie: Články

Souhrn

V návaznosti na statistické aspekty dávkování léčiv v náhodné práškové směsi jsou shrnuty vlastnostinenáhodných směsí mikronizovaných léčivých látek s pomocnými látkami řádově většíhorozměru částic. Literární přehled je zaměřen především k podmínkám vzniku interaktivním směsí,možnostem přesnějšího dávkování malých množství léčivých látek a omezení rizika oddělováníuspořádaných jednotek směsi (ordered unit). Z technologického hlediska jsou interaktivní směsiaktuální především pro přímé lisování tablet a dávkování mikronizovaného léčiva v práškovýchinhalátorech. Z teoretického hlediska jsou zajímavé poznatky o dočasném zvýšení rozpustnostiněkterých léčivých látek po vzniku amorfního povrchu při dlouhodobém míchání interaktivníchpráškových směsí.

Klíčová slova:
práškové látky – interaktivní směs – homogenita – oddělování –práškové inhalátory

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2004 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se