Cenový vývoj perorálních antikoncepčních přípravků


Price Development of Oral Contraceptives

This paper aims to compare the price development of oral contraceptives registered in the territory of the Czech Republic from l January 2001 to 1 January 2005. By means of prospective analysis of minimal costs, elaborated from the viewpoint of the economist, in all oral contraceptives which were in the portfolio of Czech preparations in the period under study the average price of one tablet was calculated from the data in the lists of VZP (General Health Insurance Company). The obtained results were processed and statistically evaluated, and the price development was compared. In the period from 1 January 2001 to 1 January 2005 in the territory of the Czech Republic altogether 84 oral contraceptives were registered. Their average price was increased by 23 % in the period. Out of the total number of 84 preparations, 46 preparations were registered for the whole period under study. A detailed analysis of the development of their prices reveals that from 1 January 2001 to 1 October 2002 their price was decreased by 3.6 %. On 1 February 2004, 91 % of these preparations did not change or increased their prices in comparison with the preceding period. On 1 January 2005 these 91 % of preparations increased their prices. A similar price development is evident also in the individual pharmacological groups of these preparations. Price increase is a trend which began on 1 February 2004 and continued on 1 January 2005. It was just between these dates that, on 1 May 2004, the Czech Republic entered the European Union and changed its VAT rates. Though it is the field of the health service, it is evident that the price-fixing process in oral contraceptives mimics the economic laws as well as the economic and political situation of the state.

Key words:
oral contraceptives – price development – price


Autoři: I. Minarčíková
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Lékárny Lloyds s. r. o., Praha
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 220-225
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Cílem práce je porovnat cenový vývoj perorálních antikoncepčních přípravků, které byly registrovány na území České republiky od 1. 1. 2001 do 1. 1. 2005. Pomocí prospektivní analýzy minimálních nákladů, vypracované z pohledu ekonoma, byla z údajů v číselnících Všeobecné zdravotní pojišťovny vypočítána průměrná cena za jednu tabletu u všech perorálních antikoncepčních přípravků, které byly v portfoliu českých léčiv ve sledovaných obdobích. Zjištěné výsledky byly zpracovány, statisticky vyhodnoceny a byl porovnán cenový vývoj přípravků. V období od 1. 1. 2001 do 1. 1. 2005 bylo na území České republiky registrováno celkem 84 perorálních antikoncepčních přípravků. Jejich průměrná cena se během tohoto období zvýšila o 23 %. Po celé sledované období bylo, z celkového počtu 84, registrováno 46 přípravků. Z podrobného rozboru jejich cenového vývoje je zřejmé, že od 1. 1. 2001 do 1. 10. 2002 se jejich cena snížila o 3,6 %. 1. 2. 2004 svou cenu 91 % z těchto přípravků nezměnilo nebo zvýšilo, v porovnání s předchozím obdobím. 1. 1. 2005 svou cenu těchto 91 % přípravků pouze zvýšilo. Podobný cenový vývoj je patrný i v jednotlivých farmakologických skupinách těchto přípravků. Zvyšování ceny je trendem, který započal 1. 2. 2004 a 1.1. 2005 pokračoval. Právě mezi těmito daty, 1. 5. 2004, vstoupila Česká republika do EU a změnila své sazby DPH. Přestože se pohybujeme na poli zdravotnictví, je zřejmé, že cenotvorba perorálních antikoncepčních přípravků kopíruje ekonomické zákonitosti stejně jako hospodářskou a politickou situaci státu.

Klíčová slova:
perorální antikoncepční přípravky – cenový vývoj – porovnání ceny


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se