Znalosti, postoje a chování obyvatel České republiky ve vztahu k samoléčení III. Jednání v oblasti léků a samoléčení


Knowledge, Attitudes, and Behaviour of the Population of the Czech Republic to Self-Medication III: Behaviour in the Area of Drugs and Self-Medication

A large survey carried out from June to September 2002 in the territory of the Czech Republic found and analyzed the knowledge of the population of the Czech Republic in relation to self-medication and o-t-c drugs and revealed the main problematic areas from the viewpoint of the public. The survey was particularly focused on the behaviour of people in relation to packaging of OTC drugs and drug information sheets, expiration period of medicaments – advertisements for OTC drugs in the media, most frequently selected indications for selfmedication, self-medication in small children, financial participation in self-medication and the resultant compliance or non-compliance, and the price of the OTC drug and dosage. The results show that 68 % of respondents are able to take a medicine after its expiration period. An o-t-c drug would be bought just on the basis of television advertising by 7 % of respondents, and more than a half of the respondents (57 %) stated they would first consult their physician or pharmacist. In the case of a sudden ailment of a one-year-old child, 80 % of respondents stated that they would contact the physician, 8 % opted for self-medication. Under the assumption that an OTC drug is covered by health insurance, 27 % of respondents would go to the physician, though they could buy it themselves.

Key words:
self-medication – over-the-counter drugs – behaviour – drug advertizing – financial participation


Autoři: L. Drhová
Působiště autorů: Univerzita Karlova v Praze, Farmaceutická fakulta v Hradci Králové, Katedra sociální a klinické farmacie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 211-218
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Z rozsáhlého průzkumu, který byl proveden v červnu až září 2002 na území České republiky, je zjištěno a analyzováno jednání obyvatel ve vztahu k samoléčení a volně prodejným lékům a poukázáno na problémové oblasti z pohledu veřejnosti. Průzkum je zaměřen zejména na jednání lidí ve vztahu k balení volně prodejných léků a příbalovému letáku, k době použitelnosti léků, k mediální reklamě na volně prodejné léky, k nejčastěji voleným indikacím pro samoléčení, k samoléčení u malých dětí, k finanční spoluúčasti na samoléčení a z toho plynoucí compliance či non-compliance a ve vztahu k ceně volně prodejného léku a dávkování. Z výsledků je patrné, že 68 % dotázaných je schopno si vzít lék i přes prošlou dobu použitelnosti. Jen na základě televizní reklamy by si koupilo volně prodejný lék 7 % dotázaných, více než polovina dotázaných (57 %) uvedla, že se nejdříve poradí se svým lékařem či lékárníkem. V případě náhlého onemocnění jednoročního dítěte 80 % dotázaných uvedlo, že vyhledá lékaře, 8 % je rozhodnuto pro samoléčení. Za předpokladu, že volně prodejný lék je hrazen ze zdravotního pojištění, vyhledá kvůli vystavení receptu lékaře 27 % dotázaných, i když by si ho mohli koupit sami.

Klíčová slova:
samoléčení – volně prodejné léky – jednání – reklama na léky – finanční spoluúčast


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2005 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se