Izotachoforetické stanovenie desloratadínu v tabletách a sirupe


Isotachophoretic Determination of Desloratadine in Tablets and Syrup

Desloratadine was determined in two dosage forms (tablets and syrup) with the use of the method of capillary isotachophoresis. Several electrolyte systems of varying composition and varying pH were tested. Two electrolyte systems were selected for the validation of the method and determination of desloratadine in real samples. In both electrolyte systems, the precision, correctness, linearity, robustness, and selectivity of the ITP method were evaluated. The pre-treatment of the sample prior to analysis consisted in dissolving and diluting the pertinent desloratadine-containing dosage form with demineralized water to the required concentration. This pre-treated sample was fed directly to the apparatus.

Key words:
capillary isotachophoresis – desloratadine – tablets – syrup - validation


Autoři: P. Kubačák;  P. Mikuš;  I. Valášková;  E. Havránek
Působiště autorů: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2005; 54, 266-269
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Desloratadín bol stanovovaný v dvoch liekových formách (tablety, sirup) metódou kapilárnej izotachoforézy. Bolo preskúšaných niekoľko elektrolytových systémov s rôznym zložením a rôznym pH. Pre validáciu metódy a stanovenie desloratadínu v reálnych vzorkách boli vybrané dva elektrolytové systémy. Bola hodnotená presnosť, správnosť, linearita, robustnosť a selektivita ITP metódy pre obidva elektrolytové systémy. Predúprava vzorky pred analýzou spočívala v rozpustení a nariedení príslušnej liekovej formy s obsahom desloratadínu demineralizovanou vodou na požadovanú koncentráciu. Takto upravená vzorka bola priamo dávkovaná do prístroja.

Kľúčové slová:
kapilárna izotachoforéza – desloratadín – tablety – sirup – validácia


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2005 Číslo 6

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se