Testování nově syntetizované látky s potencionálním ß₃-adrenergně agonistickým účinkem


Study of a Newly Synthesized Substance with a Potential to Stimulate ß₃-Adrenergic Receptors

ß₃-adrenoreceptor agonists can stimulate lipolysis in the white adipose tissue and thermogenesis in the brown adipose tissue. These activities could be useful in the treatment of obesity and the associated metabolic syndrome. The effects of six-week oral administration of the newly synthesized substance B496 (methyl-4-[2- -[2-hydroxy-3-(4-ethylcarbamoyl)phenoxyprophyl]amino]etyl)-phenoxyacetate hydrochloride) on serum glucose, triglycerides, total cholesterol, and leptin levels were studied in male Wistar rats fed with a high-fat diet. The animals were divided into a group treated with B496 (5 mg dissolved in 1 litre of water) and a control group. The results indicated a significant reduction in serum glucose levels (-26 %, p<0,01), triacylglyceride levels (-21 %, p<0,05) and leptin levels (-43 %, p<0,01). Further the effect of a single intraperitoneal dose (1 mg/kg) of B496 and BRL-37344 on serum leptin levels in the C57Bl/6J mouse was investigated. Administration of BRL-37344 resulted in a significant decrease in serum leptin levels (-55 %, p<0,001). This reduction was not demonstrated by newly synthesized substance B496.

Key words:
ß₃-adrenoreceptor agonist – aryloxypropanolamines – leptin – BRL-37344


Autoři: J. Krčmář;  H. Kotolová;  L. Veselá;  J. Csöllei 1;  T. Goněc 1;  M. Karpíšek;  L. Bartošová;  J. Nečas
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav humánní farmakologie a toxikologie ;  Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav chemických léčiv 1
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 120-123
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Agonisté ß₃-adrenergních receptorů jsou látky, které stimulují lipolýzu v bílé tukové tkáni a termogenezi v hnědé tukové tkáni, čehož by mohlo být využito při léčbě obezity a s ní spojeného metabolického syndromu. Cílem této práce bylo zhodnotit vliv šestitýdenního p.o. podávání látky B496 – ethylesteru (4-{2-[(2hydroxy-3-(4-ethylkarbamoyl)fenoxypropyl)amino]ethyl}fenoxy) octové kyseliny ve formě ve vodě rozpustného hydrochloridu laboratorním potkanům kmene Wistar samčího pohlaví krmených hypertučnou dietou na koncentrace glukosy, triacylglyceridů, celkového cholesterolu a leptinu v séru a na váhový přírůstek. Zvířata byla rozdělena na skupinu léčenou látkou B496 a na skupinu kontrolní. Léčené skupině byla látka B496 rozpuštěna v destilované vodě v koncentraci 5 mg/1 kg vody. Testovaná látka B496 při dlouhodobém podávání laboratorním potkanům významně snižuje sérové koncentrace glukosy (-26 %, p<0,01), triacylglyceridů (-21 %, p<0,05) a leptinu (-43 %, p<0,01). Dále byl zkoumán vliv jednorázového i.p. podání (1 mg/kg hmotnosti zvířete) nově syntetizované látky B496 a látky BRL-37344 na koncentrace sérového leptinu u inbredních myší C57Bl/6J. Látka BRL-37344 vedla ke statisticky významnému snížení koncentrace leptinu v séru (-55 %, p<0,001). Takové snížení se nepodařilo prokázat u testované látky B496.

Klíčová slova:
ß₃-adrenergní agonista – aryloxypropanolaminy – leptin – BRL-37344


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2006 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
nový kurz
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Pěnová skleroterapie
Autoři: MUDr. Marek Šlais

Pneumowebinář
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se