Štúdium kvalitatívnych vlastností silice Tanacetum vulgare L.


A Study of Qualitative Properties of the Essential Oil of Tanacetum vulgare L.

The study examined the qualitative properties of the essential oil obtained from the flower heads of the species Tanacetum vulgare L. The composition of the essential oil was evaluated in plants from various localities, which differed in the altitude, temperature gradient, as well as soil-climate conditions. With the use of gas chromatography (GC/MS), 49 constituents of the essential oil were separated, out of which 35 was identified. The shares of the constituents in the essential oil differed in dependence on the locality. In the lowest-lying locality with a relatively large sunshine, the content of ß-tujons in the essential oil was the highest, whereas in the regions lying towards the north the content of the essential oil was decreased and the content of camphor was increased. In the northernmost region an increased number of chemovars of the camphor-cineole type was observed. In conclusion, it must be said that different climatic and agrotechnical conditions, geographical origin and adaptation of the genotypes of Tanacetum vulgare to the growth conditions can be the causes of the found chemotypes in the localities under examination.

Key words:
Tanacetum vulgare L. – essential oil – chemotype


Autoři: Š. Vaverková;  M. Mikulášová 1;  M. Habán 2;  P. Sloboda
Působiště autorů: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmakognózie a botaniky ;  STU Bratislava, Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Katedra biochémie a mikrobiológie 1;  SPU Nitra, Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov, Katedra agrobiológie a herbológie 2
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 181-185
Kategorie: Původní práce

Souhrn

V práci sa sledovali kvalitatívne vlastnosti silice získanej z kvetných úborov druhu Tanacetum vulgare L. Zloženie silice sa hodnotilo u rastlín z troch rôznych lokalít, ktoré sa líšili nadmorskou výškou, teplotným gradientom, ako i pôdnoklimatickými podmienkami. Za použitia plynovej chromatografie (GC/MS) sa oddelilo 49 zložiek silice, z ktorých 35 bolo identifikovaných. Zastúpenie obsahových látok v silici sa líšilo v závislosti od lokality. V najjužnejšie položenej lokalite s pomerne veľkým slnečným svitom bol obsah ß-tujón v silici najvyšší, kým smerom k severnejším oblastiam sa obsah silice znižoval a zvyšoval sa obsah gáfru. V najsevernejšie položenej oblasti možno pozorovať zvýšený počet chemovarov gáfrovo-cineolového typu. Záverom treba povedať, že odlišné klimatické a agrotechnické podmienky, geografický pôvod a adaptácia genotypov Tanacetum vulgare k rastovým podmienkam, môžu byť príčinou zistených chemotypov v sledovaných lokalitách.

Klúčová slova:
Tanacetum vulgare L. – silica – chemotyp


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 4

2006 Číslo 4

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se