Sledování antioxidačního a antidiabetického efektu pomiferinu u alloxanem navozeného diabetes mellitus v experimentu – pilotní studie


Examination of the antioxidative and antidiabetic effect of pomiferin in alloxan-induced diabetes mellitus in an experiment (a pilot study)

The antioxidative and antidiabetic effect of pomiferin was monitored under the experimental conditions of alloxan-induced diabetes mellitus. The animals were divided by random selection into 2 groups (n=7). The treated group was administered pomiferin in peroral doses of 10 mg/kg in Avicel, the placebo group was given only a solution of Avicel, and the last group was intact. Selected laboratory parameters (glucose, urea, cholesterol, antioxidative enzymes, total antioxidative capacity, malondialdehyde in serum; diuresis, total glucose and protein losses through urine) were determined. Kidney tissue and pancreas samples were taken for histopathological analysis. The findings included a statistically significant decrease (p≤0.01) in blood glucose level, a significant increase (p≤0.01) in glutathione peroxidase, total antioxidative capacity (p≤0.05) and a significant decrease (p≤0.01) in malondialdehyde level in the treated group compared to the placebo group. A highly significant decrease (p≤0.01) in diuresis, glucose and protein losses through urine were identified in the treated group compared to the placebo group. The superoxide dismutase catalytic activity, urea and cholesterol levels involved nonsignificant changes. The results of biochemical examination show a protective antioxidative and antidiabetic effect of pomiferin. The results of histopathological examination correlate with them only partially.

Key words:
pomiferin – diabetes mellitus – antioxidant


Autoři: L. Bartošíková 1;  J. Nečas 1;  T. Bartošík 2;  M. Pavlík 2;  J. Fráňová 3;  G. Kuzmina 1;  J. Luža 1
Působiště autorů: Lékařská fakulta Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav fyziologie 1;  Fakultní nemocnice U svaté Anny v Brně, Anesteziologicko–resuscitační klinika 2;  Fakultní nemocnice Brno, Dětská nemocnice, II. dětská klinika 3
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 135-140
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Pilotní studie sledovala antioxidační a antidiabetický efekt pomiferinu u alloxanového diabetu v experimentu. Zvířata byla metodou náhodného výběru rozdělena do 2 skupin (n=7). Skupině léčené byl podáván pomiferin v dávce 10 mg/kg v 0,5% roztoku Avicelu perorálně 1x denně, skupině placebo byl podáván pouze roztok Avicelu. Intaktní skupina byla bez zákroku a bez medikace. Byly stanoveny vybrané laboratorní parametry (glukosa, urea a cholesterol v séru, ztráty glukosy a bílkovin močí), diuréza, antioxidační enzymy (superoxiddismutasa, glutathionperoxidasa), celková antioxidační kapacita a hladina malondialdehydu, a to na konci experimentu. Byly odebrány vzorky ledvinné tkáně a pankreatu pro histopatologické vyšetření. Byl zjištěn statisticky významný pokles hladiny glukosy v séru (p≤0,01), statisticky významný vzestup (p≤0,01) katalytické aktivity glutathionperoxidasy a celkové antioxidační kapacity (p≤0,05) u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Dále byl zjištěn statisticky významný pokles hladiny malondialdehydu (p≤0,01), statisticky vysoce významný pokles (p≤0,01) diurézy, glykosurie a ztrát bílkovin močí u léčené skupiny ve srovnání se skupinou placebo. Superoxiddismutasa nevykázala signifikantní změny. Hodnoty cholesterolu a urey vykázaly nesignifikantní změny.

Výsledky biochemického vyšetření ukazují na antioxidační a antidiabetický efekt pomiferinu. Histopatologické nálezy s těmito výsledky korelují pouze částečně.

Klíčová slova:
pomiferin – diabetes mellitus – antioxidanty


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se