Termoplastická granulace jako alternativa přípravy hydrofilně–lipofilních perorálních matricových tablet


Thermoplastic granulation as an alternative method for the preparation of hydrophiliclipophilic oral matrix tablets

The paper focuses on the formulation of HPMC K-matrix tablets by compression of granulates previously prepared by melt granulation. The model drug was theophylline monohydrate. Montanglycol wax was used as the solid lipid binder in a concentration of 10-20 %. With respect to the obtained results, thermoplastic granulation was found to ensure suitable porosity, flow, and particle size of the granulates. In both dissolution media (phosphate buffer pH 6.8 and artificial gastric juice pH 1.2), the release of the model drug is dependent on the HPMC viscosity grade used. The release rate can be modified by a change in the HPMC-to-montanglycol wax ratio. A decrease in this ratio increases the liberation of theophylline monohydrate. Due to different drug solubilities in the selected dissolution media, theophylline is released significantly faster in phosphate buffer pH 6.8 then in artificial gastric juice pH 1.2. The matrices of the same composition were prepared by direct compression; the comparison of dissolution profiles shows that the release of the active substance is not influenced by the employed method of manufacture.

Key words:
matrix tablets – melt granulation – HPMC – wax – controlled release


Autoři: K. Dvořáčková;  M. Rabišková;  R. Masteiková;  L. Vocilková
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Farmaceutická fakulta, Ústav technologie léků
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2007; 56, 129-134
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Práce je zaměřena na výrobu hypromelosových gelových matric lisováním granulátu předem připraveného termoplastickou granulací. Modelovým léčivem byl theofylin monohydrát. Jako tající pojivo se použil montanglykolový vosk v koncentraci 10 a 20 %. Z dosažených výsledků vyplývá, že proces termoplastické granulace zajišťuje vznik granulátu s vhodnou pórovitostí, tokovými vlastnosti a velikostí částic. V obou disolučních médiích (fosforečnanovém pufru pH 6,8 a umělé žaludeční šťávě pH 1,2) závisí uvolňování modelového léčiva na použitém viskozitním stupni hypromelosy (HPMC). Uvolňování theofylinu lze řídit také změnou vzájemného poměru HPMC K a montanglykolového vosku. Pokles vzájemného poměru se projeví zvýšením rychlosti liberace léčiva. Vzhledem k rozdílné rozpustnosti léčiva ve zvolených disolučních médiích se theofylin významně rychleji uvolňuje ve fosforečnanovém pufru pH 6,8 než v umělé žaludeční šťávě pH 1,2. Matrice stejného složení se připravily také přímým lisováním. Ze vzájemného srovnání disolučních profilů vzorků připravených různými výrobními postupy plyne, že použitá metoda přípravy nemá vliv na uvolňování léčiva z matrice.

Klíčová slova:
matricové tablety – termoplastická granulace – hypromelosa – montanglykolový vosk – řízené uvolňování


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2007 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se