Nové Knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 245-246
Kategorie: Nové knihy

Ammon H. P. T., Mutschler E., Scholz H. (eds):

Arzneimittelinformation und beratung, Arzneistoffporträts mit Bewertungen für Ärzte und Apotheker.

Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, Stuttgart 2010, 6. aktualizované vydání, 1204 s., volné listy v kroužkovém pořadači (2 svazky), cena 98 ?.  

Šesté vydání publikace, kterou editoři sestavili s rozsáhlým týmem spolupracovníků a která má původ v rubrice o portrétech léčiv uveřejňované v Deutsche Apotheker Zeitung od roku 1988, je souborem monografií o 225 v terapii nejpoužívanějších léčivech. Abecedně řazené monografie v přehledné tiskové úpravě informují o jejich farmakochemických a klinicko-farmaceutických vlastnostech.

Za heslem, jímž je mezinárodní nechráněný název léčiva, uvedeným jeho strukturou, chemickým názvem, příslušnou klasifikací dle ATC a hlavní indikací, následují podrobné informace klinicko-farmakologické. Těmi jsou jejich farmakokinetika, terapeutický režim, vedlejší projevy, též symptomy předávkování s preventivními doporučeními.

Pro lékárníka, pro jeho poradenskou funkci je zvláště cennou tabulka, která stručně shrnuje základní pokyny-informace pro pacienta: dávky, čas jejich užití, možné vedlejší projevy, interakce s léčivy, pokud by je pacient současně používal, a též potravinami a doporučení pro zachování potřebného denního režimu.

Neméně informativní jsou i další tři tabulky. První z nich shrnuje hodnoty hlavních farmakokinetických parametrů (vazba na bílkoviny, biodostupnost, nástup a doba účinku, poločas eliminace a metabolismus), druhá shrnuje informace k vlastnímu terapeutickému režimu, jimiž jsou počáteční a udržovací dávky, maximální denní dávky pro pacienty různých věkových skupin s přihlédnutím k pacientům s ledvinovými nebo jaterními poruchami. Monografii uzavírá třetí tabulka, která je shrnujícím zhodnocením terapeutického významu léčiva, a citovaná literatura.

A. Borovanský    

Kresánek, J., Kresánek J. ml.:

Atlas liečivých rastlín a lesných plodov.

Martin: Osveta 2008, 424 s.

Většině starších lékárníků známá publikace byla po mnoha letech (od roku 1977) vydána podruhé. Poprvé získala velké ocenění jako nejlepší monografie na veletrzích v Mnichově a Varně. Za tu řádku let se významně změnilo názvosloví rostlin, přibyly nové léčivky, vyřazeny byly některé chráněné, cizokrajné a méně významné rostliny.

Dílo se skládá ze čtyř částí. První je část všeobecná. Obsahuje základní farmakognostické pojmy, zásady sušení, skladování drog, fytochemické rozdělení obsahových látek rostlin, slovník nejdůležitějších metabolitů. Je zde podán i přehled nebezpečných rostlin dle ročních období jejich výskytu. Popisuje i zásady bezpečného užívání léčivých rostlin, na konci kapitoly je výčet jednotlivých terapeutických skupin, vyobrazené jsou i nástroje ke sběru léčivek.

Druhá část se nazývá Hlavní léčivé rostliny. Členění je podle slovenské abecedy druhových názvů. Každý článek obsahuje botanický název léčivky ve slovenštině, latině, češtině, angličtině, němčině a dalších jazycích, botanickou charakteristiku, léčebné či jiné využití, předmět sběru, užití v lidovém léčitelství. Pokud existují a jsou známy, jsou uvedeny i interakce s léčivy či jinými rostlinami. Autoři uvádí i využití v homeopatii.

Třetí část tvoří lidové léčivé rostliny, které nejsou oficinální, ale jejich užití vychází z lidových tradic (např. tužebník jilmový, česnek medvědí, křen selský, kukuřice setá atd.).

Čtvrtá část je věnována cizokrajným rostlinám, které se v našich zemích používají buď ve formě sušených drog, nebo ve formě výtažků či práškových drog upravených do perorální lékové formy.

Vyobrazení namaloval Dionýz Dugas.

P. Grodza     

Doležal M. a kol.:

Farmaceutická chemie léčiv působících na autonomní nervový systém.

Praha: Karolinum 2009, 134 s.

Učební text pro farmaceutické fakulty hradeckých autorů pod vedením doc. PharmDr. Martina Doležala, PhD. má tradiční členění učebnic farmaceutické chemie. Skládá se ze sedmi kapitol zahrnujících veškerá léčiva ovlivňující vegetativní nervový systém. Struktura jednotlivých kapitol je zachována podobně jako v historické učebnici Chemická léčiva doc. Melichara a kol. – charakteristika skupiny, historický vývoj, mechanismus účinku, vztah struktury a účinku, systematika léčiv založená na chemické struktuře s uvedením lékopisného názvu, chemického názvu, farmakoterapeutického využití a názvů přípravků. První dvě skupiny jsou látky ovlivňující sympatikus – adrenomimetika a adrenolytika, třetí a čtvrtá jsou látky ovlivňující parasympatikus – cholinomimetika, cholinolytika, muskulotropní spazmolytika, pátá skupina zahrnuje periferní i centrální myorelaxancia (kationaktivní sloučeniny, resp. donátory elektronů). Šestá část je věnována histaminu a antihistaminikům- inhibitory syntézy a liberace histaminu, antihistaminika působící na receptoru. Poslední část popisuje skupiny lokálních anestetik esterového a amidového a anilinového typu.

Pro aktuálnost informací by mohla být tato útlá publikace obohatit knihovnu i znalosti současných lékárníků.

P. Grodza


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2010 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se