Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 241
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Čtvrté letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP se konalo 16. září 2010 na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové. Jednání vedl předseda ČFS prof. L. Jahodář. Úvodem zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze a jejich plnění. Podal informace o vyřešené korespondenci ČFS za poslední období. Prof. Jahodář obdržel a tlumočil členům výboru obsah dopisu od společnosti Asociace inovativního farmaceutického průmyslu (AIFP), který ve smyslu Etického kodexu AIFP a zákona o regulaci ochrany v oblasti humánních léčivých přípravků informuje o způsobu a možnostech sponzorování účasti zdravotnických odborníků na vědeckých a odborných akcích.

Při jednání o činnosti sekcí bylo upozorněno, že členové ČFS mají možnost ověřit své členství v jednotlivých odborných sekcích a doplnit své kontaktní adresy buď přímo v oddělení členské evidence ČLS, nebo elektronicky po přihlášení do členské databáze ČLS – informace je vystavena na webových stránkách ČFS.

V rámci jednání o zahraničních aktivitách informoval vědecký sekretář ČFS prof. P. Solich o aktivitách Evropské federace pro farmaceutické vědy (EUFEPS), která kontaktovala výbor ČFS s žádostí o spolupráci na přípravě Veletrhu farmaceutických věd (PharmSciFair), který výbor EUFEPS rozhodl konat v Kongresovém centru v Praze v termínu 13.–17. června 2011. Komunikací s přípravným výborem byl pověřen prof. P. Solich, který se setká s předsedou organizačního výboru PharmSci veletrhu prof. A. Cuine v Praze, při příležitosti zasedání Výkonného výboru EUFEPS.

Dále předseda ČFS prof. L. Jahodář a vědecký sekretář prof. P. Solich informovali o průběhu kongresu Mezinárodní farmaceutické federace (FIP), konaného koncem srpna 2010 v Lisabonu.

Výbor projednal hospodaření časopisu Česká a slovenská farmacie. Dosud není připravena smlouva mezi ČFS a SFS ohledně ekonomických a dalších vztahů obou společností k našemu společnému časopisu. Přípravu této smlouvy je potřeba dokončit.

Jednání výboru se zabývalo průběhem příprav letošní volby nového výboru ČFS pro další čtyřleté období. Všechny odborné sekce kromě jedné již návrhy na kandidátku do voleb výboru ČFS zaslaly. Volební komise bude pracovat pod vedením dr. J. Karlíčkové, další členové jsou dr. K. Dvořáčková (FaF VFU Brno) a dr. T. Siatka (FaF UK HK). Vědecký sekretář prof. P. Solich připravil kandidátní listinu (celkem bylo sekcemi navrženo 25 kandidátů), po kontrole volební komisí budou kandidátní listiny poslány všem členům České farmaceutické společnosti.

Předseda společnosti prof. L. Jahodář informoval o jednání ohledně situace se vzdělávacími programy specializačního vzdělávání. Výbor ČFS dospěl k závěru, že „nulová varianta“ navrhované novely vyhlášky č. 185/209 Sb. je optimální. Pokud MZ ČR trvá na změně této vyhlášky, pak ČFS bude podporovat pouze systémové změny, nikoliv změny zaměřené jen na jeden specializační obor.

V zájmu rychlejší výměny informací v oboru a sjednocování názorů na budoucnost farmacie výbor ČFS navrhuje, aby předseda ČFS byl členem vědecké rady České lékárnické komory, popřípadě aby byl alespoň zván na toto zasedání. Výbor ČFS rád uvítá prezidenta České lékárnické komory či jeho zástupce na svých zasedáních.

Bude třeba dořešit dobu platnosti ochranné známky loga ČFS a v případě vypršení lhůty zajistit její prodloužení.

Výbor ČFS se rozhodl na závěr svého funkčního období udělit některá ocenění, např. čestné členství a jiné formy ohodnocení práce pro ČFS. Rovněž se zabýval možností udělit odměnu pro aktivní členy výboru za nadstandardní práce pro ČFS za poslední čtyřleté funkční období. Diskutoval také možnosti profesionalizace organizačních záležitostí ČFS a doporučuje novému výboru, jehož funkční období začne 1. ledna 2011, se intenzivně zabývat touto záležitostí. Závěrem zasedání výbor projednal některé další administrativní záležitosti a korespondenci. Vědecký sekretář Prof. P. Solich informoval, že od června 2010 se do ČFS přihlásilo 29 nových členů.

Příští schůze výboru ČFS byla stanovena na 10. listopadu 2010 v 10 hodin na Farmaceutickou fakultu UK do Hradce Králové.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2010 Číslo 5
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Deprese u dětí a adolescentů
nový kurz
Autoři: MUDr. Vlastimil Nesnídal

Konsenzuální postupy v léčbě močových infekcí

COVID-19 up to date
Autoři: doc. MUDr. Vladimír Koblížek, Ph.D., MUDr. Mikuláš Skála, prof. MUDr. František Kopřiva, Ph.D., prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Betablokátory a Ca antagonisté z jiného úhlu
Autoři: prof. MUDr. Michal Vrablík, Ph.D., MUDr. Petr Janský

Chronické žilní onemocnění a možnosti konzervativní léčby
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se