Estery aminopyrazinkarboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva


Autoři: Martin Doležal;  Jana Vobicková;  Barbora Servusová;  Pavla Paterová
Působiště autorů: Department of Clinical Microbiology, University Hospital, Hradec Králové, Czech Republic ;  Charles University in Prague, Faculty of Pharmacy, Department of Pharmaceutical Chemistry and Drug Control
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2013; 62, 84-88
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Byla připravena série sedmi esterů 3-aminopyrazin-2-karboxylové kyseliny jako potenciální antimykobakteriální léčiva. Syntéza probíhala s využitím mikrovlnného reaktoru CEM Discover s autosamplerem Explorer 24, který sloužil k urychlení reakce. Připravené produkty byly charakterizovány pomocí IČ, 1H NMR, 13C NMR spekter, elementární analýzy a teplotou tání. Byly vypočteny hodnoty log P a ClogP. U nasyntetizovaných látek byla hodnocena in vitro antimykobakteriální aktivita. Nejúčinnější sloučeninou byl hexyl-3-aminopyrazin-2-karboxylát (7), jehož antimykobakteriální aktivita (MIC) proti M. tuberculosis H37Rv byla 6.25 μg/mL.

Klíčová slova:
proléčiva – estery pyrazinkarboxylové kyseliny – výpočet lipofility – in vitro antimykobakteriální aktivita.


Zdroje

1. WHO. Global Tuberculosis Report 2012. Available online: http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/75938/1/9789241564502_eng.pdf (accessed on 14th February 2013).

2. Dalmer O., Eugen W. (E. Merck) Pyrazine Derivatives. 1936, DE 632257.

3. Hall S. A., Spoerri P. E. Syntheses in the Pyrazine Series. II. Preparation and Properties of Aminopyrazine. J Am Chem Soc 1940; 62, 664–665.

4. Dessau F. I., Burger F. J., Yeager R. L., Kulish M. A Method for the Determination of in vitro Sensitivity of Tubercle Bacilli to Pyrazinamide (Aldinamide). Am Rev Tuberc 1952; 65, 635–636.

5. Yeager R. L., Munroe W. G. C., Dessau F. I. Pyrazinamide (Aldinamide) in the Treatment of Pulmonary Tuberculosis. Am Rev Tuberc 1952; 65, 523–545.

6. Malone L., Schurr A., Lindh H., McKenzie D., Kiser J. S., Williams J. H. The Effect of Pyrazinamide (Aldinamide) on Experimental Tuberculosis in Mice. Am Rev Tuberc 1952; 65, 511–518.

7. Solotorovsky M., Gregory F. J., Ironson E. J., Bugie E. J., O’Neill R. C., Pfister K. Pyrazinoic Acid Amide; an Agent Active against Experimental Murine Tuberculosis. Proc Soc Exp Biol Med 1952; 79, 563–565.

8. Kushner S., Dalalian H., Sanjurjo J. L., Bach F. L. Jr., Safir S. R., Smith V. K. Jr., Williams J. H. Experimental Chemotherapy of Tuberculosis. 2. The Synthesis of Pyrazinamides and Related Compounds. J Am Chem Soc 1952; 74, 3617–3621.

9. Konno K., Feldmann F. M., McDermott, W. Pyrazinamide Susceptibility and Amidase Activity of Tubercle Bacilli. Am Rev Respir Dis 1967; 95, 461–469.

10. Zhang Y., Mitchison D. The Curious Characteristics of Pyrazinamide: a Review. Int J Tuberc Lung Dis 2003; 7, 6–21.

11. Mitchison D. A. The Action of Antituberculosis Drugs in Short Course Chemotherapy. Tubercle 1985; 66, 219–225.

12. Ibrahim M., Andries K., Lounis N., Chauffour A., Truffot-Pernot C., Jarlier V., Veziris N. Synergistic Activity of R207910 Combined with Pyrazinamide against Murine Tuberculosis. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51, 1011–1015.

13. Diacon A. H., Pym A., Grobusch M., Patientia R., Rustomjee R., Page-Shipp L., Pistorius Ch., Krause R., Bogoshi M., Churchyard G., Venter A., Allen J., Palomino J. C., De Marez T., van Heeswijk R. P. G., Lounis N., Meyvisch P., Verbeeck J., Parys W., de Beule K., Andries K., Mc Neeley D. F. The Diarylquinoline TMC207 for Multidrug-Resistant Tuberculosis. N Engl J Med 2009; 360: 2397–2405.

14. Doležal M., Kešetovič D., Zitko J. Antimycobacterial Evaluation of Pyrazinecarboxylic Acid Derivatives. Curr Pharm Design 2011; 17, 3506–3514.

15. Cynamon M. H., Klemens S. P., Chou T. S., Gimi R. H., Welch J. T. Antimycobacterial Activity of a Series of Pyrazinoic Acid-Esters. J Med Chem 1992; 35, 1212–1215.

16. Cynamon M. H., Gimi R., Gyenes F., Sharpe C. A., Bergmann K. E., Han H. J., Gregor L. B., Rapolu R., Luciano G., Welch J. T. Pyrazinecarboxylate Esters with Broad Spectrum in vitro Antimycobacterial Activity. J Med Chem 1995; 38, 3902–3907.

17. Cynamon M. H., Welch J. T. Preparation of Pyrazinoic Acid Esters as Anti-Mycobacterium avium Agents. U.S. Pat. 1997, US 5643912 A 19970701.

18. Bergmann K. E., Cynamon M. H., Welch J. T. Quantitative Structure-Activity Relationships for the in vitro Antimycobacterial Activity of Pyrazinoic Acid Esters. J Med Chem 1996; 39, 3394–3400.

19. Fernandes J. P. S., Pasqualoto K. F. M., Felli V. M. A., Ferreira E. I., Brandt C. A. QSAR Modeling of a Set of Pyrazinoate Esters as Antituberculosis Prodrugs. Arch Pharm (Weinheim, Germany) 2010; 343, 91–97.

20. Yamamoto S., Toida I., Watanabe N., Ura T. In vitro Antimycobacterial Activities of Pyrazinamide Analogs. Results of Screening Tests. Kekkaku 1996; 71, 253–258.

21. Seitz L. E., Suling W. J., Reynolds R. C. Synthesis and Antimycobacterial Activity of Pyrazine and Quinoxaline Derivatives. J Med Chem 2002; 45, 5604–5606.

22. Terasawa T., Shigenaga S., Itoh S., Maeda J., Watanabe H., Kubo S., Ishii N. Preparation of Heterocyclic Carboxamide Compounds, in Particular Nicotinamides as ROCK Inhibitors. PCT Int. Appl. 2010, WO 2010032875 A2 20100325.

23. Chen S., Corbett W. L., Guertin K. R., Haynes N. E., Kester R. F., Mennona F. A., Mischke S. G., Qian Y., Sarabu R., Scott N. R., Thakkar K. C. Preparation of Pyrazines and Related Compounds as Glucokinase Activators for the Treatment of Type II Diabetes. PCT Int. Appl. (2004), WO 2004052869 A1 20040624.

24. Caudill J., Cooney M., Nigam S. C. Preparation of 5-Methylpyrazine-2-carboxylic Acid 4-Oxide Esters and Salts via Oxidation Using Oxone in a Halogenated Solvent. U.S. Pat. Appl. Publ. 2005, US 20050239803 A1 20051027.

25. Sayahi H., Pugliese K. M., Zimhony O., Jacobs W. R. Jr., Shekhtman A., Welch J. T. Analogs of the Antituberculous Agent Pyrazinamide Are Competitive Inhibitors of NADPH Binding to M. tuberculosis Fatty Acid Synthase I. Chem Biodivers 2012; 9, 2582–2596.

26. Ngo S. C., Zimhony O., Chung W. J., Sayahi H., Jacobs W. R. Jr., Welch J. T. Inhibition of Isolated Mycobacterium tuberculosis Fatty Acid Synthase I by Pyrazinamide Analogs. Antimicrob Agents Chemother 2007; 51, 2430–2435.

27. Weijlard J., Tishler M., Erickson A. E. New Aminopyrazines and their Sulfanilamide Derivatives. J Am Chem Soc 1945; 67, 802–806.

28. Vontor T., Palát K., Lyčka A. Homolytic Carbamoylation and Alkoxycarbonylation of 2-Aminopyrazine. Coll Czech Chem Commun 1989; 54, 1306–1310.

29. Simões M. F., Valente E., Gómez J. R. M., Anes E., Constantino L. Lipophilic Pyrazinoic Acid Amide and Ester Prodrugs Stability, Activation and Activity against M. tuberculosis. Eur J Pharm Sci 2009; 37, 257–263.

30. Jones R. N., Barry A. L. Optimal Dilution Susceptibility Testing Conditions, Recommendations for MIC Interpretation, and Quality-Control Guidelines for the Ampicillin-Sulbactam Combination. J Clin Microbiol 1987; 25, 1920–1925.

31. Zitko J., Doležal M., Svobodová M., Vejsová M., Kuneš J., Kučera R., Jílek P. Synthesis and Antimycobacterial Properties of N-Substituted 6-Amino-5-cyanopyrazine-2-carboxamides. Bioorg Med Chem 2011; 19, 1471–1476.

32. Servusová B., Eibinová D., Doležal M., Kubíček V., Paterová P., Peško M., Kráľová K. Substituted N-Benzylpyrazine-2-carboxamides: Synthesis and Biological Evaluation. Molecules 2012; 17, 13183–13198.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2013 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se