Analytická chémia.


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2015; 64, 113
Kategorie: Nové knihy

Labuda J., Špánik I., Tarapčík P., Hrouzková S., Vrábel V., Benická E., Hroboňová K., Sádecká J., Beinrohr E., Liptaj T.

Analytická chémia.

Bratislava: Slovenská technická univerzita 2014, 671 s.

ISBN 978-80-227-4242-9

Kolektív 10 vysokoškolských učiteľov Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie Slovenskej technickej univerzity (FChPT STU), napísal učebnicu analytickej chémie, ktorá síce bola koncipovaná najmä pre potreby ich fakulty, ale jej obsah je tak univerzálny, že sa dá využiť aj pre potreby výučby tohto predmetu aj na prírodovedeckých a farmaceutických fakultách.

Koncepcia a obsah tohto diela je rozdelený do 8 kapitol. Prvá kapitola sa stručne zaoberá históriou a vývojom tohto predmetu, jeho metódami, meraním, aspektmi zabezpečenia kvality výsledkov a regulačnými diagramami. V druhej komplexne analyzujú proces odberu a úpravy vzorky v tretej kapitole sú sústredené chemické metódy analýzy, v štvrtej separačné, v piatej elektroanalytické, v šiestej spektrálne metódy, v siedmej hmotnostnej spektrometrie a v záverečnej v ôsmej osobitné analytické metódy a využitie v praxi.

Dôkladná analýza týchto jednotlivých kapitol ukazuje, že autorom sa podarilo na relatívne malej ploche poskytnúť študentovi a čitateľovi základné princípy, zákonitosti a špecifiká v súčasnosti všetkých hlavných a najviac používaných analytických metód, čím čitateľ dostáva komplexný obraz o tom, čím tento vedný odbor disponuje.

Cennou devízou tohto diela je skutočnosť, že jeho učebný text dôkladne a v plnej miere vyhovuje všetkým požiadavkám EU, ktoré sú kladené vo vednom odbore analytická chémia.

Vydanie tohto diela je možno považovať za pozitívny edičný počin, ktorý saturuje biele miesto, ktoré sme v učebniciach analytickej chémie už dávnejšie evidovali.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2015 Číslo 3
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se