Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 90
Kategorie: Nové knihy

Tumová I, Švec P, Adameová A, Račanská E.

Toxikológia pre farmaceutov. Učebnica pre vysoké školy.

Bratislava: Herba 2016, 192 s. ISBN 978-80-89631-56-8

Kolektív kvalifikovaných a renomovaných odborníkov, vysokoškolských učiteľov Katedry farmakológie a toxikológie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Ingrid Tumová, CSc. (vedúca kolektívu) a prof. MUDr. Pavel Švec, DrSc., doc. PharmDr. Adriana Adameová, PhD. a doc. RNDr. Eva Račanská, CSc., vytvorili a vydali učebnicu toxikológie pre potreby farmaceutického štúdia a praxe.

Učebnica sa skladá z dvoch častí: V prvej autori vysvetľujú základy, zákonitosti, faktory ovplyvňujúce toxický účinok a definujú vybrané, základné pojmy v toxikológii.

V druhej časti nazvanej špeciálna toxikológia sa zameriavajú na toxikológiu liečiv, omamných a psychotropných látok, toxických látok prírodného pôvodu (rastlín, húb, živočíšne, mikrobiálne toxíny a mykotoxíny a na toxické účinky vybraných anorganických a organických látok.

Okrem analýzy obsahu a formy spracovania obrovského množstvá dát, ktorými dnešná toxikológia disponuje ukazuje, se autorom podarilo spracovať tie najdôležitejšie údaje, ktorými musí absolvent štúdia farmácie disponovať, ak chce vykonávať úspešne svoju lekárenskú starostlivosť a poradenskú funkciu v každodennej praxi.

Recenzovaná učebnica je napísaná logicky, jasne a didakticky správne s obsahom a rozmerom, ktorý je adekvátny k množstvu hodín, ktoré tomuto predmetu predpisuje súčasný učebný plán farmaceutického štúdia. Jej obsah podporujú aj výstižne a starostlivo vybraté ilustrácie, ktoré umocňujú utilitizáciu učebného textu.

Hodnotené dielo je prvou učebnicou tohoto druhu, ktoré bolo u nás vydané.

Som pevne presvedčený, že jeho vydanie je úspešný edičný počin.

Autorom srdečne a úprimne blahoželám.

J. Čižmárik

Vilček J.

Láska a veda. Spomienky.

Bratislava: Marenčin PT 2016, 271 s. ISBN 978-80-8114-719-7

Recenzované dielo Dr.h.c. prof. MUDr. Jána T. Vilčeka, PhD. (1933), dnes emeritného profesora New York University, nositeľa Amerického rádu pre technológiu a inovácie za objav protizápalového lieku Remicade R, je jeho beletristicky spracovaná autobiografia.

Autor rodený bratislavčan židovského pôvodu veľmi vipným a detailistickým spôsobom popisuje svoje detstvo, dospievanie, štúdium na strednej škole, Lekárskej fakulte UK v Bratislave, emigráciu a pôsobenie na School of Medicine v New Yorku.

Veľmi podrobne ďalej opisuje svoj prínos do oblasti výskumu proteínov kontrolujúcich imunitu a vývoj protizápalového lieku Remicade R, ktorý mu zabezpečil svetovú slávu a financie na rozsiahly výskum.

Značnú pozornosť ďalej venuje výsledkom svojej vášne – zberateľskej činnosti, filantropickým aktivitám, analýze úspechov svojich doktorandov a svojej manželky Marici, ktorá je historičkou umenia.

Dielo je autentickým dokladom nielen života a výsledkov práce autora, ale ukazuje, ako sa musí (ak má byť úspešný) realizovať výskum a vývoj lieku v súčasnosti.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2017 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se