Nové knihy


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 142
Kategorie: Nové knihy

Vitková Z, Herdová P.

Dermálne polotuhé lieky. Vysokoškolská učebnica.

Bratislava: Felia s.r.o, 2017, 130 s. ISBN 978-80-89824-07-6

Ak analyzujeme súčasný stav v učebných pomôckach v galenickej farmácii, zistíme, že na niektoré lieky nemáme vhodnú študijnú literatúru, ktorá by komplexne študentov informovala o pokrokoch a využití niektorých liekových foriem. Medzi ne možno zaradiť i dermálne polotuhé lieky. Tento deficit odstraňujú vysokoškolské učiteľky Katedry galenickej farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave doc. RNDr. Zuzana Vitková, PhD., a PharmDr. Petra Herdová, PhD., ktoré vytvorili prvú učebnicu o tomto druhu liekov.

Recenzovaná učebnica má štyri kapitoly a prílohy. V prvej autorky popisujú kožu, v druhej dostupnosť liečiva z lieku, v tretej analyzujú dermálne polotuhé lieky a v štvrtej ich hodnotenie. V prílohe autorky v tabuľkách uvádzajú zoznam registrovaných mastí, krémov, gélov a past, teplotné rozmedzie a jeho slovné vyjadrenie podľa PhEur 9, označenie rozmedzia pH hodnôt podľa ČSL 4, vyjadrenie rozpustnosti podľa PhEUR 9, zoznam použitých latinských skratiek a používané skratky liekových foriem.

Analýza obsahu učebnice ukazuje, že autorky ilustrujú najdôležitejšie dermálne polotuhé liekové formy, t. j. masti, krémy, gély a pasty s popisom ich najdôležitejších fyzikálno-chemických vlastností, ktoré pri ich príprave zohrávajú dôležitú úlohu a ktoré vyžadujú súčasne platné požiadavky, zásady a podmienky z SL1, SFK alebo PhEur 9.

Učebnica obsahuje aj recepty na prípravu najdôležitejších liekov, ktoré využíva súčasná dermatológia, čím vhodne prispieva k ich využitiu v terapeutickej praxi.

Považujem za potrebné zdôrazniť, že autorky v učebnici dôsledne používajú v súčasnosti platnú terminológiu a názvoslovie, ktoré sú v súlade s medzinárodne platnými kritériami.

Záverom mi dovoľte konštatovať, že učebnica je napísaná logicky, didakticky správne a aktualizovane až do súčasného stavu poznatkov v tejto oblasti.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2017 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle

Tomuto tématu se dále věnují…


Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Klinická farmakokinetika betablokátorů
nový kurz
Autoři:

Současné možnosti terapie osteoartrózy
Autoři: MUDr. Jakub Holešovský

Preferovaná úlevová léčba Asthma Bronchiale
Autoři: PharmDr. Petr Sedlák

Inhibitory karboanhydrázy v léčbě glaukomu
Autoři: MUDr. Petr Výborný, CSc., FEBO

Farmaceutická péče o pacienta s inhalační terapií
Autoři: Mgr. Ondřej Šimandl

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se