60 rokov Katedry farmaceutickej chémie FaF UK v Bratislave


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 263
Kategorie: Zprávy

Dňa 4. 9. 2017 sa uskutočnilo na Farmaceutickej fakulte Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave, slávnostné zasadnutie na počesť 60. výročia založenia Katedry farmaceutickej chémie FaF UK.

Účastníkov stretnutia privítal prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D., vedúci tejto katedry. Po ňom dekan FaF UK prof. PharmDr. Pavel Mučaji, Ph.D., vo svojom vystúpení ilustroval vývoj štúdia farmácie u nás od roku 1773 až do roku 1952, kedy vznikla samostatná farmaceutická fakulta SU a neskoršie UK v Bratislave. Osobitnú pozornosť venoval obdobiu 1952–1957 a dátumu 1. 9. 1957, kedy vznikla Katedra farmaceutickej chémie FaF UK.

Po nich vo svojom vystúpení Dr.h.c., prof. RNDr. Jozef Čižmárik, Ph.D., emeritný profesor katedry, analyzoval podiel a výsledky katedry vo výskume a vývoji liečiv v rokoch 1957–2017. Za tieto roky sa toto pracovisko úspešne podieľalo na štúdiu hydrotrópie a solubilizácie liečiv, syntetických antituberkulotík, azachalkónov, bázických anilidov a karbamátov, z ktorého vznikli liečiva pentakaín, heptakaín a karbizokaín ako lokálne anestetická a liečivo H+B ako antiarytmikum a zrodila sa vedecká škola karbamátov, ktorá sa významnou mierou podieľala okrem štúdia lokálnych anestetík aj na definovaní spazmolytických, antiarytmických, antituberkulotických a antiinfekčných účinkov karbamátov. V ďalšej fáze svojho vystúpenia pripomenul výsledky zo štúdia termodynamických parametrov potenciálnych liečiv, molekulového modelovania a teoretických základov farmaceutickej chémie. V závere stručne zhodnotil spoluprácu katedry s viacerými našimi i zahraničnými pracoviskami.

Prítomní účastníci si minutou ticha uctili pamiatku zosnulých učiteľov a pracovníkov katedry. V časti príhovory hostí vystúpila doc. PharmDr. Jindra Valentová, Ph.D., prodekanka FaF UK a vedúca Katedry chemickej teórie liečiv, ktorá zhodnotila doterajšiu pozitívnu spoluprácu medzi KFCh a KChTL FaF UK v kontexte 65. výročia založenia FaF UK v Bratislave.

Záver zasadnutia uskutočnil prof. PharmDr. Josef Jampílek, Ph.D., vedúci KFCH FaF UK.

J. Čižmárik


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 5

2017 Číslo 5

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se