Zpráva z mezinárodního setkání historiků farmacie ve Varšavě


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2017; 66, 296
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Letošní Mezinárodní kongres pro dějiny farmacie, který se ve dvouletých intervalech pořádá pod záštitou Mezinárodní společnosti pro dějiny farmacie (ISHP) a Mezinárodní akademie pro dějiny farmacie (AIHP), byl v pořadí již 43. a konal se ve Varšavě v termínu 12. až 15. září 2017.

Místním organizátorem kongresu byla Polská farmaceutická společnost ve spolupráci s varšavskou univerzitou a Farmaceutickým muzeem Antoniny Leśniewské ve Varšavě. Vzhledem ke dvěma významným výročím polské farmacie – 200. výročí vydání prvního polského lékopisu a 70. výročí založení Polské farmaceutické společnosti – byla za ústřední téma zvolena problematika vývoje lékopisné literatury a dějin farmaceutických organizací a spolků.

Jednání probíhalo ve třech paralelních sekcích, tradičně v oficiálních jazycích kongresu, kterými jsou angličtina, němčina a francouzština. Kongresu se zúčastnilo 150 registrovaných účastníků, kteří reprezentovali historiky farmacie z evropských i mimoevropských zemí. Výsledky práce odborníků z historie farmacie a příbuzných oborů byly prezentovány formou 7 plenárních přednášek, 69 krátkých sdělení a 44 posterových prezentací. Odborný program kongresu byl doplněn fakultativními exkurzemi do místních muzeí, společenským setkáním účastníků a slavnostním shromážděním AIHP.

Vzhledem ke skutečnosti, že Sekce dějin farmacie České farmaceutické společnosti je členskou organizací ISHP, na kongresu byli již tradičně přítomni i čeští účastníci: zástupci obou českých farmaceutických fakult (Hradec Králové, Brno) a členové Sekce dějin farmacie ČFS. Prezentovali jednu přednášku: Federace slovanského lékárnictva 1929–1938 (autorský kolektiv: J. Kolda, J. Babica, L. Svatoš a L. Valášková) a čtyři postery: Lustgärtlein – farmaceuticko-botanický rukopis HK-SR-1 z 18. století ve sbírkách Českého farmaceutického muzea (autorský kolektiv: L. Svatoš, J. Babica, J. Kolda a L. Valášková); Komparativní studie používání léčivých rostlin v 16. století a současnosti (autorský kolektiv: T. Ambrus, K. Kapronczay, Sz. Czigle a N. Papp); Historický vývoj lékopisných metod kontroly kvality léčivých přípravků (autorský kolektiv: T. Ambrus a V. Kmeťková-Tkáčová); Druvet – Družstvo zvěrolékařů (autorský kolektiv: V. Vranová a M. Lisá).

V rámci kongresu se konalo zasedání výkonného výboru ISHP rozšířené o zástupce národních členských organizací a valné shromáždění ISHP. Na obou zasedáních byly prezentovány aktuality z činnosti ISHP, výsledky hospodaření za uplynulé dvouleté období a byli zvoleni členové nového výkonného výboru. Ve funkci prezidenta této mezinárodní organizace dosavadní předsedkyni, Christu Kletter z Rakouska od roku 2018 vystřídá německý historik farmacie Axel Helmstätdter.

Pozvání na následující kongres, který se ve smyslu dřívějšího rozhodnutí výkonného výboru ISHP bude konat v září roku 2019 ve Washington D.C., USA, jménem organizátora, Americké společnosti pro dějiny farmacie tlumočil Gregory Higby. V rámci závěrečného ceremoniálu byla vyhodnocena i soutěž o nejlepší prezentovaný poster, v níž české delegaci se dostalo významné pocty: ocenění v podobě 1. místa za poster Lustgärtlein, autorského kolektivu z Českého farmaceutického muzea v Kuksu, jimž i touto cestou srdečně blahopřejeme!

Členové české delegace děkují svým mateřským pracovištím, České farmaceutické společnosti ČLS JEP a České lékárnické komoře za finanční podporu jejich účasti na kongresu.

PharmDr. Tünde Ambrus, Ph.D.

Farmaceutická fakulta VFU Brno

Sekce dějin farmacie ČFS ČLS JEP


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 6

2017 Číslo 6
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Hypertenze a hypercholesterolémie – synergický efekt léčby
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc.

Multidisciplinární zkušenosti u pacientů s diabetem
Autoři: Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc., prof. MUDr. Vojtěch Melenovský, CSc., prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc.

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Halitóza
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Terapie roztroušené sklerózy v kostce
Autoři: MUDr. Dominika Šťastná, Ph.D.

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se