Přínos užívání kyseliny acetylsalicylové pro pacienty se zhoubnými nádory gastrointestinálního traktu

25. 7. 2017

Vztahem mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a dobou přežití pacientů s diagnostikovanými gastrointestinálními zhoubnými nádory se zabývala nově publikovaná observační studie nizozemských autorů.

Úvod

Výsledky dříve provedených studií naznačily, že existuje souvislost mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové (ASA) a snížením mortality u gastrointestinálních (GI) malignit. Mechanismus tohoto protektivního účinku ASA však zůstává neobjasněný. Cílem nové observační studie, jejíž výsledky byly publikované v British Journal of Cancer, bylo vyhodnotit vliv užívání kyseliny acetylsalicylové na přežití pacientů se zhoubnými nádory GI traktu.

Metodika studie

Do studie byli zařazeni pacienti, kterým byl zhoubný nádor GI traktu diagnostikován v období mezi roky 1998 a 2011. Data z Eindhoven Cancer Registry byla propojena s informacemi o výdeji léčivých přípravků z PHARMO Database Network. Asociace mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a celkovým přežitím byla analyzována pomocí Coxova regresního modelu.

Výsledky

Zhoubný nádor GI traktu byl v uvedeném období diagnostikován u 13 715 osob. U 1 008 pacientů bylo zjištěno, že užívali kyselinu acetylsalicylovou, 8 278 ji neužívalo. Adjustovaný poměr rizik pro uživatele ASA proti těm, kteří ji neužívali, činil 0,52 (95% CI 0,44–0,63). Významný vztah mezi užíváním kyseliny acetylsalicylové a přežitím byl zjištěn u pacientů s ezofageálními, hepatobiliárními a kolorektálními zhoubnými tumory.

Závěr

Užívání kyseliny acetylsalicylové v období po stanovení diagnózy GI malignity zvyšuje přežití pacientů se zhoubnými nádory s různým místem vzniku a s odlišnou biologií. Výsledek podporuje hypotézu, že účinek ASA není specificky vázán na určitý tumor či jeho lokalizaci a může být modulován mikroprostředím tumoru.

(blu)

Zdroj: Frouws M. A., Bastiaannet E., Langley R. E. et al. Effect of low-dose aspirin use on survival of patients with gastrointestinal malignancies; an observational study. Br J Cancer 2017; 116 (3): 405–413, doi: 10.1038/bjc.2016.425.Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se