Příznivý vliv Armolipidu Plus na hladinu cholesterolu a zánětlivé parametry u pacientů s chronickým subklinickým zánětem

28. 5. 2018

Ateroskleróza je zánětlivé onemocnění cévního systému spojené se zvýšenou hladinou celkového a LDL cholesterolu. Přípravek Armolipid Plus v otevřené prospektivní randomizované klinické studii prokázal u nemocných s aterosklerózou a mírným systémovým zánětem zlepšení cholesterolového profilu, zánětlivých parametrů a endotelových funkcí.

Poškození endotelu jako pojítko

Je známo, že se rozvoj aterosklerotického procesu zrychluje u pacientů, kteří mají zároveň chronické zánětlivé onemocnění. Společným pojítkem těchto procesů je zejména poškození endotelu. To se projevuje přítomností pozůstatků buněčných membrán v krevním oběhu, které se označují jako endotelové mikročástice (EMP). Jejich zvýšená hladina je běžná u nemocných se zánětlivými chorobami a bývá spojována se špatnou kardiovaskulární prognózou.

Terapie zaměřená na aterosklerózu i chronický subklinický zánět

Konvenční statinová léčba dokáže adekvátně snížit hladinu LDL cholesterolu a zlepšit prognózu pacientů. Pro pacienty s kombinací aterosklerózy a chronického subklinického zánětu je ovšem vhodnější terapie umožňující ovlivnit obě složky nemoci. To splňují některé doplňky stravy, například přípravek Armolipid Plus. Ten obsahuje následující složky:

  • 200 mg červené fermentované rýže zkvašené kvasinkou Monascus purpureus, která obsahuje monakoliny inhibující hydroxymethylglutaryl-koenzym A reduktázu, a působí tedy podobně jako statiny.
  • 500 mg berberinu, což je přírodní látka s hypolipidemickým účinkem.
  • Polikosanol v dávce 10 mg, který je směsí alifatických alkoholů s dlouhými řetězci a snižuje hladinu cholesterolu.
  • 0,5 mg karotenoidu astaxanthinu, 0,2 mg kyseliny listové a 2 mg koenzymu Q10.

Všechny tyto složky v kombinaci prokázaly zároveň i protizánětlivé a antioxidační účinky.

Klinická studie

Sledovaná populace a průběh studie

Účinnost přípravku Armolipid Plus byla ověřena v klinické studii trvající 3 měsíce. Zúčastnilo se jí 100 pacientů ve věku 25−75 let se sérovými hladinami vysoce senzitivního CRP (hsCRP) > 2 mg/l a LDL cholesterolu v rozmezí 2,6–4,1 mmol/l. Polovina pacientů dostávala přípravek Armolipid Plus, kontrolní skupina placebo.

Výsledná zjištění

Z výsledků vyplývá, že přípravek Armolipid Plus u pacientů statisticky signifikantně snížil hladinu všech sledovaných parametrů: množství celkového cholesterolu kleslo o 12 %, hladina LDL cholesterolu poklesla o 23 % (v obou případech p < 0,001), hladina hsCRP o 41 % (p = 0,04) a podobně hladina EMP o 16 % (p < 0,001). Naopak vlivem terapie nedošlo ke změně v jiných sledovaných parametrech (např. hladina HDL cholesterolu, obvodu pasu, BMI).

Během studie se neobjevily závažné nežádoucí účinky ani změny v jaterních a ledvinných funkcích. Dva pacienti, kteří užívali placebo, nahlásili mírné nežádoucí účinky ve formě bolestí hlavy a bušení srdce. Jeden pacient užívající přípravek Armolipid Plus nahlásil jako mírný nežádoucí účinek gastroenteritidu, která se zklidnila do 3 dnů, během nichž pacient přípravek užíval.

Závěr a diskuse

Studie prokázala klinicky významný účinek přípravku Armolipid Plus na hladinu cholesterolu, hsCRP i EMP u pacientů se zvýšenou hladinou cholesterolu a zánětem. Výsledky je třeba dále ověřovat, protože se jednalo o otevřenou klinickou studii. Také by bylo zapotřebí podrobněji popsat mechanismus účinku jednotlivých složek přípravku.

(jtr)

Zdroj: Pirro M., Mannarino M. R., Ministrini S. et al. Effects of a nutraceutical combination on lipids, inflammation and endothelial integrity in patients with subclinical inflammation: a randomized clinical trial. Sci Rep 2016; 6: 23587, doi: 10.1038/srep23587.Štítky
Farmacie Interní lékařství Kardiologie Praktické lékařství pro dospělé Farmaceutický asistent
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se