První mRNA léčba glykogen střádající choroby již ve fázi testování

25. 8. 2022

Glykogenóza typu Ia neboli von Gierkeho nemoc představuje závažné dědičné onemocnění s autosomálně recesivním typem dědičnosti, které je způsobené deficitem enzymu glukóza-6-fosfatázy. Kauzální terapie dosud nebyla k dispozici, to by se však mohlo v blízké budoucnosti změnit. V rámci klinické studie byla první pacientce aplikována mRNA terapie, jejímž cílem je substituce chybějícího enzymu.

Onemocnění s nepříznivou prognózou

Glykogenóza typu Ia je způsobena deficitem enzymu glukóza-6-fosfatázy, který přeměňuje klíčovou látku v metabolismu sacharidů glukózu-6-fosfát na glukózu, jež je v případě potřeby uvolňována z jater do krve. Dominujícím příznakem onemocnění jsou epizody hypoglykémie, které začínají již v kojeneckém věku a představují závažnou až život ohrožující komplikaci. Během horečnatých stavů jsou tyto epizody častější a mohou být doprovázeny rozvojem laktátové acidózy.

Onemocnění je spojené i s dalším orgánovým poškozením, například nefromegalií s poruchou renálních funkcí a dnavou artritidou. Cílem terapie je zabránit epizodám závažné hypoglykémie a metabolické acidózy především pravidelným dodáváním živin. Od batolecího věku je také v prevenci hypoglykémie pacientům podáván po každém jídle kukuřičný škrob. Prognóza onemocnění v dětství je při řádné léčbě většinou dobrá, v dospělosti je však spojena s kardiovaskulárními, hepatálními a renálními komplikacemi.

Posun v léčbě díky pandemii

Až do pandemie onemocnění COVID-19 nebylo povědomí o mRNA léčbě mezi veřejností příliš rozšířené, navzdory tomu, že je tato metoda intenzivně zkoumána již od roku 1960. Farmaceutická společnost Moderna po úspěšném vývoji mRNA vakcíny proti onemocnění COVID-19 nyní posouvá do fáze klinického testování další terapii založenou na technologii mRNA. V tomto případě se však nejedná o vakcinaci, ale kauzální léčbu.

Pod označením mRNA-3745 se skrývá intravenózní preparát s obsahem mRNA kódující deficientní enzym glukóza-6-fosfatázu. Zjednodušeně řečeno je cílem terapie naučit určité buňky produkovat enzym tak, aby organismus efektivně metabolizoval glykogen a pacienti nebyli v prevenci hypoglykémie odkázáni na pravidelný přísun kukuřičného škrobu.

První aplikace v klinické praxi

Nový typ mRNA léčby vstoupil do klinické studie fáze I, přičemž v červnu 2022 byla terapie aplikována historicky první pacientce. Tou se stala 20letá Američanka Loveah Hernandezová pocházející z Texasu, u které se glykogenóza poprvé projevila v 6 měsících věku a od té doby je odkázána na pravidelné podávání kukuřičného škrobu.

Cílem studie Ba1ance je zhodnocení klinické účinnosti, bezpečnosti, tolerability a farmakologických parametrů terapie. V současnosti nezbývá než vyčkat na prvotní výsledky klinického testování, které možná určí další budoucnost mRNA terapie (nejen) glykogenóz.

(holi)

Zdroj: Walker J. Breaking barriers – the first patient in the world receives moderna mRNA trial infusion for glycogen storage disease at UConn Health. UConn Today, 2022 Jun 8. Dostupné na: https://today.uconn.edu/2022/06/breaking-barriers-the-first-patient-in-the-world-receives-moderna-mrna-trial-infusion-for-glycogen-storage-disease-at-uconn-healthPřihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se