ENANTIOMÉRNE SEPARÁCIE LIEČIV NA BÁZEMAKROCYKLICKÝCH ANTIBIOTÍK


Enantiomeric Separations of Drugs on the Basis of Macrocyclic Antibiotics

The present review paper describes the properties of the macrocyclic antibiotics vancomycin,teikoplanin, and ristocetin A, which can be used as stationary phases for separation of theenantiomers of drugs containing a stereogenic centre. It analyzes the results obtained in theseparation of amino acids, its derivatives, loxiglumide, clenbuterol, practolol, carnitine, levodopa,methyldopa, ceftazidine, alkoxyphenylcarbamic acid derivatives, dichloroprop, ketoprofen, warfarin, and ergot alkaloids by means of high-performance liquid chromatography (HPLC)

Key words:
vancomycin - teikoplanin - ristocetin A - stationary phases - properties -separation of enantiomers - HPLC


Autoři: T. Rojkovičová;  J. Lehotay;  J. Čižmárik
Působiště autorů: Katedra analytickej chémie Chemickotechnologickej fakulty Slovenskej technickej univerzity, Bratislava, Katedra farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského, Bratislava
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 166-172
Kategorie: Články

Souhrn

V prehľadnom referáte sa popisujú vlastnosti vankomycínu, teikoplanínu a ristocetínu A, makrocyklických antibiotík, ktoré sa dajú využiť ako stacionárne fázy na separáciu enantiomérov liečivobsahujúcich stereogénne centrum. Analyzujú sa výsledky, ktoré sa dosiahli pri separácii aminokyselín, ich derivátov, loxiglumidu, clenbuterolu, practololu, carnitínu levodopy, metyldopy, ceftazidí-nu, derivátov kyseliny alkoxyfenylkarbámovej, dichlorpropu, ketoprofenu, warfarinu, námelovýchalkaloidov metódou vysokoúčinnej kvapalinovej chromatografie (HPLC)

Klíčová slova:
vankomycín - teikoplanín - ristocetín A - stacionárne fázy - vlastnosti -delenie enantiomérov - HPLC

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se