POKROKY VE VÝVOJI NOVÝCHANTITUBERKULOTIK ZE SKUPINYORTHOKONDENZOVANÝCHHETEROCYKLICKÝCH SLOUČENINČÁST 1. LÁTKY OBSAHUJÍCÍV ŠESTIČLENNÉM KRUHU JEDENHETEROATOM


Advances in the Development of New Antituberculotics from the Group of Ortho--Condensed Heterocyclic CompoundsPart 1. Compounds Containing One Heteroatom in the Six-Membered Ring

Tuberculosis and other mycobacterial diseases are considered to be one of the most importantproblems of contemporary health service. Since 1985 and particularly in the 1990s and at presentthe search for new structures of antimycobacterial agents have ranked among the foremost areasof chemotherapeutic research. The present review paper is already the 16 th communication ina group of review papers about the development of new antituberculotics in recent 15 years. Theliterature search is based on the journal Chemical Abstracts, Current Awareness in Biomedicine,part Mycobacteria, and original papers. Current Awareness in Biomedicine is, however, a veryimperfect literature search source, recording only a fraction of communications. Though none of theortho-condensed heterocyclic compounds has been introduced into practice, the in vitro evaluatedactivities of some of them equalled those of routine antituberculotics. Polycyclic systems make it possible to widely model the structures, and therefore the present review paper can inspire a searchfor new structures of antimycobacterial agents.

Key words:
tuberculostatics - heterocycles - mycobacteria


Autoři: K. Waisser;  O. Bureš;  P. Holý
Působiště autorů: Katedra anorganické a organické chemie Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy, Hradec Králové
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 159-165
Kategorie: Články

Souhrn

Tuberkulóza a další mykobakteriální onemocnění jsou v současné době považovány z a jeden z předních problému zdravotnictví. Od roku 1985 a zvláště pak v devadesátých letech a současné doběpátrání po nových strukturách antimykobakteriálních látek patří mezi přední oblast i chemoterapeutického výzkumu. Přehledný referát je již 16. sdělením ve skupině přehledných studií o vývojinových antituberkulotik za posledních 16 let. K rešerši byl použit časopis Chemical Abstracts,Current Awareness in Biomedicine, část Mycobacteria a původní práce. Current Awareness inBiomedicine je však rešeršním zdrojem velmi nedokonalým, zachycujícím jen zlomek sdělení. I kdyžžádná ze studovaných orthokondenzovaných heterocyklických sloučenin se nedostala do praxe,některé se aktivitou hodnocenou in vitro vyrovnaly běžným antituberkulotikum. Vícecyklickésystémy umožňují široké modelování struktur, a tak přehledný referát muže být inspirací při dalšímhledání nových struktur antimykobakteriálních látek.

Klíčová slova:
tuberkulostatika - heterocykly - mykobakterie

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se