NEVYUŽÍVANÉ LÉKY VRÁCENÉ DO LÉKÁREN I.


Unused Drugs Returned to Pharmacies I.

Drugs that have not been administered and have been stockpiled in households represent a medical,professional, and ecological problem. The present paper analyses and evaluates these drugs fromqualitative, quantitative, and financial aspects. The material under study consisted of drugsreturned to one pharmacy within a period of 1.5 months (April-May) in the year 1999. Out of set I(1 091 packages), 721 packages (66.1 %) were used and 370 (33.9 %) packages were original, i.e.unused. The expiration period was over in 78.3 %, 16.8 % could still be used, and in 4.9 % it wasimpossible to determine their expiration period. The value of the returned drugs was 76 000 Czechcrowns.

Key words:
unused drugs - analysis


Autoři: J. Kolář;  L. Chybová;  D. Holečko 1
Působiště autorů: Ústav aplikované farmacie Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity, Brno, Grémium majitelů lékáren, Praha
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2001; , 181-187
Kategorie: Články

Souhrn

Nespotřebované léky nashromážděné v domácnostech obyvatel představují medicínský, profesionální, finanční i ekologický problém. V práci se analyzují a hodnotí tyto léky po stránce kvalitativní,kvantitativní a finanční. Analyzovaný materiál tvořily léky vrácené do jedné lékárny za období 1,5měsíce (duben - květen) roku 1999. Z rozboru souboru I - 1091 balení - bylo 721 použitých (66,1 %)a 370 celých, jeitě nepoužitých balení (33,9 %). Balení s pršilou dobou exspirace bylo 78,3 %, ještěpoužitelných 16,8 % a u 4,9 % balení nebylo možné jejich dobu použitelnosti určit. Vrácené léky mělyhodnotu 76 000 Kč.

Klíčová slova:
léky nevyužívané - analýza

Plné znění tohoto článku není v digitalizované podobě.
V případě zájmu kontaktujte NTO ČLS JEP, které vám může poskytnout sken časopisu.

Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie


2001 Číslo 4
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se