Preskripce zdravotnických prostředků pacientům


Prescription of Health Requisites to Patients

The survey included 3807 records (vouchers for therapeutic and orthopedic requisites) from five pharmacies of the basic type within six months. Health requisites were prescribed and issued to 1337 patients in a total number of 14 431 items, which represents 290 different kinds (codes) of health requisites. The most frequently prescribed items included: dressing materials, aids for incontinence, and requisites for diabetic patients. Health requisites prescribed in vouchers are dispensed to patients of all age categories, most of them being older than 50 years of age. The diagnoses, for which the health requisites are prescribed, are typical of the individual age categories: to 30 years of age they are primarily respiratory and allergic problems and accidents, after 30 years of age it is venous insufficiency, and after 50 years of age various types of incontinence prevail. The diagnosis of diabetes mellitus is found in all age categories. It follows from the trend of ageing of the population that dispensation of health requirements in pharmacies will be increased.

Key words:
health requisites – prescription – patient – diagnosis – age


Autoři: B. Macešková;  J. Lipská
Působiště autorů: Veterinární a farmaceutická univerzita Brno, Farmaceutická fakulta, Ústav aplikované farmacie
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 36-39
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Bylo analyzováno 3807 záznamů (poukazů na léčebnou a ortopedickou pomůcku) z pěti lékáren základního typu po dobu šesti měsíců. Zdravotnické prostředky byly předepsány a vydány 1337 pacientům v celkovém počtu 14 431 kusů, což představuje 290 různých druhů (kódů) ZP. Nejčastěji byly předepisovány: obvazový materiál, pomůcky pro inkontinenci a pomůcky pro diabetiky. Zdravotnické prostředky předepisované na poukaz jsou vydávány pacientům všech věkových kategorií, většinu tvoří pacienti starší než 50 let. Diagnózy, pro něž jsou ZP předepisovány, jsou typické pro jednotlivé věkové kategorie: Do 30 let věku se jedná především o respirační a alergické problémy a úrazy, po 30. roce věku je to žilní nedostatečnost a od 50 let převládají různé typy inkontinence. Ve všech věkových skupinách se vyskytuje diagnóza diabetes mellitus. Z trendu stárnutí populace vyplývá, že výdej ZP v lékárnách bude stoupat.

Klíčová slova:
zdravotnické prostředky – předepisování – pacient – diagnóza – věk


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se