Separácia enantiomérov dimetindenu v liekoch kapilárnou izotachoforézou


Separation of Dimetinden Enantiomers in Drugs by Means of Capillary Isotachophoresis

Capillary isotachophoresis was employed to separate and determine dimethinden enantiomers in various dosage forms. Several types of chiral selectors were tested in various electrolyte systems of different composition and different pH. The optimal leading electrolyte was composed of 10 mmol/l potassium acetate and acetic acid to achieve pH 4.8 with an addition of 4 mmol/l carboxyethyl-β-cyclodextrin as the chiral selector and 0.2 % of methylhydroxyethylcellulose (m–HEC) to suppress the electroosmotic flow. The terminating electrolyte was β- alanine of a concentration of 5 mmol/l. The evaluation included the precision, correctness, linearity, robustness, and selectivity of the elaborated ITP method. The pretreatment of the sample prior to analysis consisted in the dissolution and dilution of the appropriate dimethinden-containing dosage form with demineralized water to achieve the required concentration. Such a pretreated sample was directly dosed into the apparatus.

Key words:
isotachophoresis – chiral separation – dimethinden – drug – electrophoresis


Autoři: P. Kubačák;  P. Mikuš‚;  I. Valášková;  E. Havránek
Působiště autorů: Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta, Katedra farmaceutickej analýzy a nukleárnej farmácie, SR
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2006; 55, 32-35
Kategorie: Původní práce

Souhrn

Kapilárna izotachoforéza bola využitá na separáciu a stanovenie enantiomérov dimetindenu v rôznych liekových formách. Bolo preskúšaných niekoľko typov chirálnych selektorov vo viacerých elektrolytových systémoch s rôznym zložením a rôznym pH. Optimálny vodiaci elektrolyt bol tvorený 10 mmol/l octanom draselným a kyselinou octovou do výslednej hodnoty pH 4,8 s prídavkom 4 mmol/l karboxyetyl-β-cyklodextrínu ako chirálneho selektora a 0,2% metylhydroxyetylcelulózy (m–HEC) na potlačenie elektroosmotického toku. Ako zakončujúci elektrolyt sa použil β-alanín s koncentráciou 5 mmol/l. Bola hodnotená presnosť, správnosť, linearita, robustnosť a selektivita vypracovanej ITP metódy. Predúprava vzorky pred analýzou spočívala v rozpustení a nariedení príslušnej liekovej formy s obsahom dimetindenu demineralizovanou vodou na požadovanú koncentráciu. Takto upravená vzorka bola priamo dávkovaná do prístroja.

Klúčové slová:
izotachoforéza – chirálna separácia – dimetinden – liek – elektroforéza


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 1

2006 Číslo 1
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se