7. světový kongres farmaceutické technologie


Autoři: M. Rabišková
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 95
Kategorie: Zprávy

7th World Meeting on Pharmaceutics, Biopharmaceutics and Pharmaceutical Technology se konal ve dnech 8. až 11. března 2010 ve Vallettě na Maltě. Kongres spolupořádalo 14 evropských farmaceutických společností včetně ČFS. Zúčastnilo se ho 1100 účastníků z více než 30 zemí šesti kontinentů. Bylo předneseno 120 přednášek a prezentováno 800 plakátových sdělení. Plenární přednášky se zaměřily na „Vývoj systémů s řízeným uvolňováním léčiv“ (N. Peppas, USA), „Kontinuální výrobu ve farmaceutickém průmyslu“ (J. P. Remon, Belgie), „Biodegradovatelné nano-nosiče pro transport léčiv a genů“ (T. Kissel, Německo) a „Nanotechnologie pro lékové systémy s obsahem genetického materiálu“ (K. Kostarelos, Velká Británie).

Obsah konference byl poutavý jak pro odborníky zabývajícími se již vyráběnými lékovými formami a optimalizací jejich technologií, tak pro výzkumníky se zájmem o nové lékové systémy připravované prozatím v laboratořích, pro zástupce z řad farmaceutického průmyslu i z akademické obce v souladu s heslem kongresu „Industry meets academia and authorities: Working together for better medicines“. Součástí byla zajímavá průmyslová výstava ResearchPharm®.

Přednášky a postery byly rozděleny do několika sekcí věnovaných například pevným lékovým formám, topickým a transdermálním lékům, pomocným látkám, lékovým systémům, vakcínám, lipozomům, nano- a mikročásticím, analytickému hodnocení léčivých přípravků, stabilitě léků, farmakokinetice nebo korelaci výsledků in vitro a in vivo. Česká farmaceutická společnost byla reprezentována čtyřmi příspěvky z Ústavu technologie léků brněnské farmaceutické fakulty, které se týkaly oxycelulosových mikročástic („Matrix microparticles based on oxycellulose prepared by an external gelation“ autorky M. Bajerové s kol.), chitosanových pelet („Theophylline release from chitosan-MCC pellets prepared with chitosan solution or acetic acid“ autorky M. Rabiškové s kol.), tvrdých tobolek pro uvolňování léčiva v ileu („Coated hard capsules of different composition for ileic drug delivery“ autorky K. Dvořáčkové s kol.) a analýze tloušťky obalu pomocí NIR spektroskopie („Quantitative analysis of film coating thickness of hard capsules by near infrared spectroscopy“ autora J. Muselíka s kol.).

Příští kongres se bude konat v roce 2012 v tureckém Istanbulu.

M. Rabišková


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2010 Číslo 2
Nejčtenější tento týden
Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Úloha kombinovaných preparátů v léčbě arteriální hypertenze
nový kurz
Autoři: prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

Třikrát z interní medicíny
Autoři: Mgr. Jana Kubátová, Ph.D.

Pokročilá Parkinsonova nemoc − úskalí a možnosti léčby
Autoři: doc. MUDr. Marek Baláž, Ph.D.

Léčba diabetes mellitus 2. typu pomocí GLP- 1 RA

Depresivní porucha a zánětlivé procesy
Autoři: MUDr. Juraj Tkáč

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se