Ze zasedání Výboru České farmaceutické společnosti


Autoři: P. Komárek
Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2010; 59, 86
Kategorie: Z činnosti farmaceutických společností

Dne 18. února 2010 se konalo na Farmaceutické fakultě UK v Hradci Králové první letošní zasedání výboru České farmaceutické společnosti (ČFS) ČLS JEP. Jednání vedl předseda ČFS prof. Luděk Jahodář.

Úvodem předseda zkontroloval jednotlivé body z minulé schůze výboru ČFS a jejich plnění a projednal aktuální a vyřešenou korespondenci za poslední období.

Při jednání o zahraničních aktivitách výbor ČFS konstatoval, že příprava XII. symposia ISOPP (International Society of Oncology Pharmacy Practitioners), které se bude konat 5. až 8. května 2010 v hotelu Clarion v Praze, pokračuje úspěšně. Bližší informace o kongresu jsou na adrese www.isopp2010.com.

Výbor schválil možnost 2–4 účastníků na kongres Mezinárodní farmaceutické federace (FIP), který se bude konat 28. srpna až 2. září 2010 v Lisabonu. Zde se zástupce ČFS zúčastní i zasedání Rady FIP. Materiály týkající se kongresu jsou k dispozici u předsedy ČFS prof. L. Jahodáře. Zástupce ČFS se zúčastní i zasedání Rady Evropské federace pro farmaceutické vědy 20. června 2010 v Budapešti.

Účastníci jednání vyslechli informaci o časopisu Česká a slovenská farmacie. Slovenská farmaceutická společnost se finančně podílela na ztrátě časopisu za rok 2009. Připravuje se smlouva o spolupráci při vydávání tohoto časopisu. Byly vytvořeny nové pokyny v českém a anglickém jazyce pro autory publikací v tomto časopise, které jsou počínaje letošním rokem v každém čísle časopisu. Výbor doporučuje, aby se případné zbylé a neprodané výtisky používaly jako propagační materiál na akcích pořádaných ČFS.

Výbor ČFS se domluvil na přípravě e-mailového adresáře všech členů ČFS, který by v budoucnu sloužil k zasílání hromadné e-mailové korespondence. Tohoto způsobu bude využito i k organizaci voleb do nového výboru ČFS.

V dalších projednávaných záležitostech výbor diskutoval vyhlášky došlé z MZ ČR, včetně požadavku navrhnout členy do Akreditačních komisí pro oblast specializačního vzdělávání farmaceutů. Výbor podporuje návrh na zřízení 10 rezidenčních míst v oboru Klinická farmacie.

Dne 18. února 2010 byla první schůzí obnovena činnost Spolku farmaceutů ve Zlíně. Místopředseda ČFS dr. P. Grodza, informoval, že se plánuje aktivizace i dalších regionálních spolků farmaceutů.

Výbor projednal další organizační záležitosti, bylo vydáno jedno další osvědčení pro přípravu cytostatik v lékárnách. Od října 2009 se do ČFS přihlásilo 11 nových členů.

Příští schůze výboru ČFS se plánuje na 16. dubna 2010 v rámci Beskydského sletu v Malenovicích.

P. Komárek


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 2

2010 Číslo 2

Nejčtenější v tomto čísle
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se