Prof. RNDr. J. Čižmárik, PhD. – doctor honoris causa


Vyšlo v časopise: Čes. slov. Farm., 2012; 61, 133
Kategorie: Zprávy

Dňa 21. 2. 2012 sa v Trnave v historickej budove Divadla Jána Palárika konalo Slávnostné zasadnutie Vedeckej rady Univerzity sv.Cyrila a Metóda (UCM), rozšírené o Vedecké rady jednotlivých fakúlt UCM, na ktorom bola udelená Čestná vedecká hodnosť a titul doctor honoris causa pánovi prof. RNDr. Jozefovi Čižmárikovi, PhD., vysokoškolskému učiteľovi Katedry farmaceutickej chémie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského (FaF UK) v Bratislave.


Čestná hodnosť mu bola udelená za jeho 50 ročnú vedeckú prácu a zásluhy o rozvoj farmaceutickej chémie a spoluprácu s Fakultou prírodných vied UCM v oblasti chemometrie.

V zdôvodnení udelenia sa konštatovalo, že prof. Čižmárik (*1943) je jeden z najvýznamnejších odborníkov vo vednom odbore farmaceutická chémia, ktorého zásluhy ako pedagóga a i vedúceho vedeckého pracovníka z hľadiska rozvoja vedeckého bádania na Slovensku sú mimoriadne a jedinečné.

Profiloval sa najmä v oblasti predikcie, projekcie, syntézy, izolácie, identifikácie a analýzy liečiv zo skupiny derivátov a analógov substituovanej kyseliny fenylkarbámovej, štúdia vzťahu ich chemickej štruktúry, fyzikálno-chemických vlastností a  farmakologického a biologického účinku.

Významné sú i jeho práce z oblasti chémie a technológie včelích produktov s hlavným akcentom na štúdium propolisu.

Na základe veľkého počtu vedeckých prác, z nich vyplývajúcich výsledkov a ich citačnej odozvy sa zaradil medzi medzinárodne uznávaných odborníkov.

Plodná, všestranná a úspešná je i jeho spolupráca s Fakultou prírodných vied UCM.

Vážený pán profesor, dovoľte mi, aby som Vám k udeleniu tohto vysokého ocenenia  v mene všetkých Vašich spolupracovníkov ako i vo svojom mene úprimne a srdečne zablahoželala, popriala pevného zdravia a ďalších úspechov vo Vašej práci.

doc. RNDr. Eva Sedlárová, PhD.,

vedúca Katedry farmaceutickej chémie FaF UK Bratislava


Štítky
Farmacie Farmakologie

Článek vyšel v časopise

Česká a slovenská farmacie

Číslo 3

2012 Číslo 3

Nejčtenější v tomto čísle
Kurzy

Zvyšte si kvalifikaci online z pohodlí domova

Antiseptika a prevence ve stomatologii
nový kurz
Autoři: MUDr. Ladislav Korábek, CSc., MBA

Diagnostika a léčba deprese pro ambulantní praxi
Autoři: MUDr. Jan Hubeňák, Ph.D

Snímatelné zubní náhrady a fixační krémy
Autoři: doc. MUDr. Hana Hubálková, Ph.D.

Nová éra v léčbě migrény
Autoři: MUDr. Eva Medová, MUDr. Tomáš Nežádal, Ph.D.

Význam nutraceutik u kardiovaskulárních onemocnění
Autoři:

Všechny kurzy
Přihlášení
Zapomenuté heslo

Nemáte účet?  Registrujte se

Zapomenuté heslo

Zadejte e-mailovou adresu, se kterou jste vytvářel(a) účet, budou Vám na ni zaslány informace k nastavení nového hesla.

Přihlášení

Nemáte účet?  Registrujte se